Home MPSC

MPSC

MPSC Syllabus – Maths GK Part 14 – Sam Sambandh

सम संबंध समसंबंध या शब्दाचा अर्थ असा की दिलेल्या उदाहरणामध्ये पहिल्या दोन पदाचा आपआपसात जो संबंध आहे तोच संबंध दुसर्‍या दोन पदामध्ये असतो. आपल्याला पहिल्या...

MPSC Maths GK Part 12 – Odd Even Numbers in Marathi

सम-विषम व मूळ संख्यां नमूना पहिला : उदा. X ही विषम संख्या आहे, तर क्रमाने येणारी पुढील विषम संख्या कोणती? X+3 X+2 X-2 X-1 उत्तर : X+2 नियम: 1) विषम...

MPSC Marathi Grammar Part 9 – Sanketik Words | मराठी सांकेतिक शब्द

सांकेतिक शब्द 1. जर पुस्तकाला पेन म्हटले, पेनस खडू म्हटले, खडूस वही म्हटले, फळ्यावर लिहिण्याकरीता काय वापरतात? पुस्तक पेन खडू वही स्पष्टीकरण:  वरील उदाहरणामध्येखडुला वही म्हटले आहे...

MPSC Maths GK Part 12- SankhyaMalika | गणित सामान्य ज्ञान भाग १२- संख्यामाला

संख्यामाला भाग 1 1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2, 1, (1/2), (1/4), … A. (1/3) B. (1/8) C. (2/8) D. (1/16) 2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती...

MPSC Maths GK Part 11 – Average | गणित सामान्य ज्ञान भाग ११ – सरासरी

सरासरी N संख्यांची सरासरी = दिलेल्या संख्यांची बेरीज / n, n = एकूण संख्या क्रमश: संख्यांची सरासरी ही मधली संख्या असते. उदाहरणार्थ – 12, 13,...

MPSC Marathi Grammar GK Part 8 – Pronouns | मराठी सर्वनाम व त्याचे प्रकार

सर्वनाम व त्याचे प्रकार सर्वनामाचे मुख्य प्रकार सहा आहेत. पुरुषवाचक सर्वनाम दर्शक सर्वनाम संबंधी सर्वनाम प्रश्नार्थक सर्वनाम सामान्य / अनिश्चित सर्वनाम आत्मवाचक सर्वनाम 1. पुरुषवाचक सर्वनाम...

MPSC 2020 Posts and Eligibility Criteria In Marathi | MPSC साठी लागणारी पात्रता

प्रशासकीय सेवेत येण्याची संधी राज्यसेवेतील पदे उपजिल्हाधिकारी गट-अ, पोलिस उपअधीक्षक/सहायक पोलिस आयुक्त गट-अ, सहायक विक्रीकर आयुक्त गट-अ, उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास...

MPSC Maths GK Part 10 – Percentage Tricks | गणित सामान्य ज्ञान भाग १० – शेकडेवारी

शेकडेवारी 1) कोणत्याही संख्येचे दिलेले टक्के काढताना प्रथम 1% (टक्का) अथवा 10% काढा. त्यानंतर पट पद्धतीने दिलेले टक्के तोंडी काढता येतात. उदा. 500 चे 10% =...

MPSC Information About Swadeshi Movement In Marathi | स्वदेशी चळवळीचा इतिहास

स्वदेशी चळवळ 20 जुलै 1905 रोजी सरकारने बंगालची फाळणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि ठिणगी पडली. सरकारचा दावा असा होता की प्रशासकीय विचारांतून हा निर्णय...

MPSC Marathi Grammar Gk Part 7 – Alphabets | मराठी वर्णमाला व त्याचे प्रकार

वर्णमाला व त्याचे प्रकार तोंडावाटे निघणार्‍या मूलध्वनीला वर्ण असे म्हणतात. बोलतांना आपले मूलध्वनी हवेत विरू नयेत म्हणून आपण लिहून ठेवतो. ज्या सांकेतिक खुणांनी आपण मूलध्वनी...

MPSC Maths GK Part 9 – Square And Square Root | गणित सामान्य ज्ञान भाग ९- वर्ग आणि वर्गमूळ

वर्ग आणि वर्गमूळ (65)2 = 4225 संख्येच्या शेवटी जर 5 असेल तर वर्गसंख्येच्या शेवटी 25 येतात व दशक स्थानाचा अंक व त्या पुढचा अंक...

MPSC Maths GK Part 8 – Age Queries | गणित सामान्य ज्ञान भाग ८ – वय (वयवारी)

वय (वयवारी) प्रकार पहिला :- नमूना पहिला – उदा. अश्विन हा राणीपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा आहे. 5 वर्षापूर्वी अश्विनचे वय 11 वर्षे होते ; तर 5 वर्षांनंतर अश्विन...

Most Read

MPSC 2020 Logical Questions And Answers Tips In Marathi

पाण्याची टाकी व नळ उदाहरणे नमूना पहिला – उदा. एक पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने 6 तासात भरते; तर दुसर्‍या नळाने ती टाकी भरण्यास 12 तास लागतात. जर...

Panchayat raj questions in Marathi – महाराष्ट्रातील पंचायत राज महत्वाचे प्रश्न

आज आम्ही तुम्हाला पंचायती राज वर प्रश्न विचारणार आहोत. हे MCQ अगदी सरळ सोपे आहेत परंतु आपल्या मूलभूत ज्ञानाची चाचणी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. 1. कोणत्या...

MPSC Syllabus Marathi Grammar Part 10 – Sandhi | मराठी संधी व त्याचे प्रकार

संधी व त्याचे प्रकार जोडाक्षरे: ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येवून शेवटी त्यात एक स्वर मिसळतो यास ‘जोडाक्षर’ म्हणतात. उदा. विद्यालय : धा : द +...

Information About Panchayat Samiti in Marathi | पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे. पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून...