Home Math

Math

MPSC Maths GK Part 9 – Square And Square Root | गणित सामान्य ज्ञान भाग ९- वर्ग आणि वर्गमूळ

वर्ग आणि वर्गमूळ (65)2 = 4225 संख्येच्या शेवटी जर 5 असेल तर वर्गसंख्येच्या शेवटी 25 येतात व दशक स्थानाचा अंक व त्या पुढचा अंक...

MPSC Maths GK Part 8 – Age Queries | गणित सामान्य ज्ञान भाग ८ – वय (वयवारी)

वय (वयवारी) प्रकार पहिला :- नमूना पहिला – उदा. अश्विन हा राणीपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा आहे. 5 वर्षापूर्वी अश्विनचे वय 11 वर्षे होते ; तर 5 वर्षांनंतर अश्विन...

MPSC Maths GK Part 7- Speed, Time & Distance | गणित सामान्य ज्ञान भाग ७- वेग, वेळ आणि अंतर

वेग, वेळ आणि अंतर नमूना पहिला – उदा.  300 मीटर लांबीच्या ताशी 72 कि.मी. वेगाने जाणार्‍या आगगाडीच्या एक विजेचा खांब ओलांडण्यास किती वेळ लागेल? 45 से. 15...

MPSC Maths GK Part 6- Numbers Series | गणित सामान्य ज्ञान भाग ६- संख्या मालिका

संख्या मालिका कोणत्याना कोणत्या सुत्राने किंवा नियमाने तयार करण्यात आलेल्या संख्येच्या मालिकेला संख्यामालिका असे म्हणतात. संख्यामालिकेचे वैशिष्ट असे की, यामधील सर्व संख्या कोणत्यातरी सुत्राने एकमेकांशी बद्ध असतात....

MPSC Maths GK Part 5 – LCM & HCM | गणित सामान्य ज्ञान भाग ५ – लसावि मसावि

ल.सा.वि.आणि म.सा.वि. ल.सा.वि. (लघुत्तम साधारण विभाज्य) :- ल.सा.वि. म्हणजे लघुत्तम साधारण विभाज्य संख्या (LCM) दिलेल्या संख्यानी ज्या लहांनात लहान संख्येला पूर्ण भाग जातो ती संख्या...

MPSC Maths GK Part 4- Divisibility Rules | गणित सामान्य ज्ञान भाग ४ – विभाजतेच्या कसोट्या

विभाजतेच्या कसोट्या 2 ची कसोटी : – ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 2, 4, 6, 8 अशा संख्या असतात. – उदा. 42, 52 68, 86, 258, 1008 इ. 3 ची कसोटी...

MPSC Maths General Knowledge Part 3- Ekman Paddhat | गणित सामान्य ज्ञान भाग ३ – एकमान पद्धत

एकमान पद्धत (अ) एकमान पद्धत नमूना पहिला – उदा. 84 रुपयांना 6 पेन मिळतात;तर दीड डझन पेनांची किंमत किती? 252 रु. 336 रु. 168 रु. 420 रु. उत्तर :...

MPSC Maths General Knowledge Part -2 | गणित सामान्य ज्ञान भाग – २

चुकीचे पद ओळखा Find odd Numbers चुकीच्या पदामध्ये दिलेल्या संख्यामालिकेतील एक पद वगळता इतर सर्व पदे एका सुत्राने जोडलेली असतात तर त्यापैकी एक पद हे त्या...

MPSC Maths General Knowledge Parts 1 – Chalan | गणित सामान्य ज्ञान भाग १ – चलन

चलन (Chalan)  नमूना पहिला – उदा. X व Y समचलनात आहेत. जिव्हा समचलनात X=40 तेव्हा Y = 24. जर X =60 असेल. तर Y = किती ? ...

गणित सामान्य ज्ञान । Mathematics General Knowledge For Kids

१. १०४३ कोणत्याही भागातून भाग घेतल्याचा भागाकार  ११ आणि शिल्लक  २० प्राप्त होतो, भाजक ओळखा ? (ए) 95 (बी) 93 (सी) 73 (डी) 97 => उत्तर: (बी) 93 २....

Most Read

MPSC 2020 Logical Questions And Answers Tips In Marathi

पाण्याची टाकी व नळ उदाहरणे नमूना पहिला – उदा. एक पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने 6 तासात भरते; तर दुसर्‍या नळाने ती टाकी भरण्यास 12 तास लागतात. जर...

Panchayat raj questions in Marathi – महाराष्ट्रातील पंचायत राज महत्वाचे प्रश्न

आज आम्ही तुम्हाला पंचायती राज वर प्रश्न विचारणार आहोत. हे MCQ अगदी सरळ सोपे आहेत परंतु आपल्या मूलभूत ज्ञानाची चाचणी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. 1. कोणत्या...

MPSC Syllabus Marathi Grammar Part 10 – Sandhi | मराठी संधी व त्याचे प्रकार

संधी व त्याचे प्रकार जोडाक्षरे: ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येवून शेवटी त्यात एक स्वर मिसळतो यास ‘जोडाक्षर’ म्हणतात. उदा. विद्यालय : धा : द +...

Information About Panchayat Samiti in Marathi | पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे. पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून...