Marathi Synonyms Words | समानार्थी शब्द

समानार्थी शब्द

शब्द    अर्थ
अभिनेता नट
उदर पोट
एकता एकी, ऐक्य
अंचल स्थिर, शांत, पर्वत
अनर्थ अरिष्ट, संकट
कट कारस्थान
आज्ञा आदेश, हुकूम
आरसा दर्पण
अपराध गुन्हा
उणीव कमतरता,न्यून, न्यूनता
अंगार निखारा
चाड आवड, गरज, गोडी
अविरत सतत, अखंड
औक्षण ओवाळणे
मनोरंजन मनोरंजन
आसक्ती लाभ, हव्यास
गवई गायक
ग्रंथ पुस्तक
किमया जादू, चमत्कार
अवर्षण दुष्काळ (पाऊस न पडणे)
 कृपण  कंजूष, चिकट
 कृश  हडकुळा, बारीक
 खडक  दगड, पाषाण
 खटाटोप  प्रयत्न, मेहनत, धडपड
 गनीम  शत्रु, अरी
 गरुड  खगेंद्र, व्दिजराज, वैनतेय
 गाणे  गीत
 गाय  धेनू, गो, गोमाता
 चौफेर  भोवताली, सर्वत्र
 ठेकेदार  मक्तेदार, कंत्राटदार
 छंद  आवड, नाद
जयघोष जयजयकार
गौरव सत्कार
तृष्णा तहान, लालसा
छिद्र भोक
दुजा दुसरा
नजराणा भेट, उपहार
नवनीत लोणी
तारू जहाज, गलबत
तरुण जवान, युवक
थवा समुदाय, घोळका, गट, चमू, जमाव
टंचाई कमतरता
झोका हिंदोळा
नारळ श्रीफळ, जारियल
निर्जन ओसाड
नौदल आरमार
पंक्ती ओळ, पतंग, रांग
मत्सर व्देष, असूया
मुलामा लेप
ब्रीद बाणा, प्रतिज्ञा
प्राप्त:काळ उषा, सकाळ, पहाट
मकरंद मध
मलूल निस्तेज
रुक्ष नीरज, कोरडे
बैल वृषभ, खोंड,
मोहिनी भुरळ
प्रपंच संसार
शिकस्त पराकाष्ठा
शव प्रेत
विषण्ण कष्टी
स्वेद घाम, धर्म
क्षुधा भूक
सुरेल गोड
विनय नम्रता
विवंचना चिंता, काळजी
क्षीण अशक्त
शेज शय्या, बिछाना, अंथरूण
शिक्षक मास्तर, गुरु, गुरुजी
साथ सोबत, संगत

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here