LATEST ARTICLES

MPSC Marathi Grammar GK Part 5- Adjectives | मराठी विशेषण व त्याचे प्रकार

विशेषण व त्याचे प्रकार नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणार्‍या शब्दास विशेषण असे म्हणतात. उदा. चांगली मुले काळा कुत्रा पाच टोप्या विशेषण – चांगली, काळा, पाच विशेष्य – पिशवी, कुत्रा, टोप्या   विशेषणाचे प्रकार : गुणवाचक...

MPSC Marathi Grammar GK Part 4 | मराठी लिंग व त्याचे प्रकार

लिंग व त्याचे प्रकार मराठी भाषेत लिंगाचे तीन प्रकार पडतात. 1. पुल्लिंगी      2. स्त्रीलिंगी       3. नपुसकलिंगी  पुल्लिंगी : मुलगा, शिक्षक, घोडा, चिमणा,...

MPSC Maths GK Part 5 – LCM & HCM | गणित सामान्य ज्ञान भाग ५ – लसावि मसावि

ल.सा.वि.आणि म.सा.वि. ल.सा.वि. (लघुत्तम साधारण विभाज्य) :- ल.सा.वि. म्हणजे लघुत्तम साधारण विभाज्य संख्या (LCM) दिलेल्या संख्यानी ज्या लहांनात लहान संख्येला पूर्ण भाग जातो ती संख्या...

MPSC Marathi Grammar GK Part 3 – Verbs | मराठी क्रियापद व त्याचे प्रकार

क्रियापद व त्याचे प्रकार वाक्यामधील क्रिया दर्शविणार्‍या ज्या विकारी शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया दर्शविली जाते व त्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो. वाक्यातील अशा क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात. उदा. ...

MPSC Maths GK Part 4- Divisibility Rules | गणित सामान्य ज्ञान भाग ४ – विभाजतेच्या कसोट्या

विभाजतेच्या कसोट्या 2 ची कसोटी : – ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 2, 4, 6, 8 अशा संख्या असतात. – उदा. 42, 52 68, 86, 258, 1008 इ. 3 ची कसोटी...

MPSC Marathi Grammar GK Part 2- TIME WORK & SPEED | मराठी काळ, काम आणि वेग

काळ, काम आणि वेग  नमूना पहिला –  उदा.10 मजूर रोज 6 तास काम करून एक काम 12 दिवसांत पूर्ण करतात, तेच काम 20 मजूर रोज 9...

MPSC Marathi Grammar GK Part 1 – Tense | मराठी काळ व त्याचे प्रकार

काळ व त्याचे प्रकार Types Of Tense काळाचे प्रमुख 3 प्रकार पडतात. वर्तमान काळ भूतकाळ भविष्यकाळ  1) वर्तमानकाळ : क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया आता घडते आहे असे जेव्हा समजते...

MPSC Maths General Knowledge Part 3- Ekman Paddhat | गणित सामान्य ज्ञान भाग ३ – एकमान पद्धत

एकमान पद्धत (अ) एकमान पद्धत नमूना पहिला – उदा. 84 रुपयांना 6 पेन मिळतात;तर दीड डझन पेनांची किंमत किती? 252 रु. 336 रु. 168 रु. 420 रु. उत्तर :...

MPSC Maths General Knowledge Part -2 | गणित सामान्य ज्ञान भाग – २

चुकीचे पद ओळखा Find odd Numbers चुकीच्या पदामध्ये दिलेल्या संख्यामालिकेतील एक पद वगळता इतर सर्व पदे एका सुत्राने जोडलेली असतात तर त्यापैकी एक पद हे त्या...

MPSC Maths General Knowledge Parts 1 – Chalan | गणित सामान्य ज्ञान भाग १ – चलन

चलन (Chalan)  नमूना पहिला – उदा. X व Y समचलनात आहेत. जिव्हा समचलनात X=40 तेव्हा Y = 24. जर X =60 असेल. तर Y = किती ? ...

Most Popular

MPSC 2020 Logical Questions And Answers Tips In Marathi

पाण्याची टाकी व नळ उदाहरणे नमूना पहिला – उदा. एक पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने 6 तासात भरते; तर दुसर्‍या नळाने ती टाकी भरण्यास 12 तास लागतात. जर...

Panchayat raj questions in Marathi – महाराष्ट्रातील पंचायत राज महत्वाचे प्रश्न

आज आम्ही तुम्हाला पंचायती राज वर प्रश्न विचारणार आहोत. हे MCQ अगदी सरळ सोपे आहेत परंतु आपल्या मूलभूत ज्ञानाची चाचणी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. 1. कोणत्या...

MPSC Syllabus Marathi Grammar Part 10 – Sandhi | मराठी संधी व त्याचे प्रकार

संधी व त्याचे प्रकार जोडाक्षरे: ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येवून शेवटी त्यात एक स्वर मिसळतो यास ‘जोडाक्षर’ म्हणतात. उदा. विद्यालय : धा : द +...

Information About Panchayat Samiti in Marathi | पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे. पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून...

Recent Comments