MPSC Indian Rivers And Their Origin | MPSC देशातील प्रमुख नद्या व उगमस्थाने

MPSC Indian Rivers And Their Origin | MPSC देशातील प्रमुख नद्या व उगमस्थाने

नदीचे नाव

उगमस्थान

गंगा गंगोत्री
यमुना जन्मोत्री उत्तरांचल
सिंधु कैलास पर्वत तिबेट
रावी हिमाचल प्रदेश
हुगळी गंगेचा फाटा
कोसी नेपाळ
दामोदर रांची
साबरमती अरवली पर्वत
नर्मदा अमरकंटक
महानदी मध्य प्रदेश
सतलज तिबेट
बियास हिमाचल प्रदेश
मांडवी गोवा
वैतरणा ठाणे
भीमा पुणे
गोदावरी त्रंबकेश्वर
कृष्णा महाबळेश्वर
कावेरी कर्नाटक
मांजरा बालाघाट डोंगररांगा, बीड
उल्हास रायगड

Leave a Comment