Marathi Vakyaprachar | Slogans In Marathi | वाक्यप्रचार व मराठी अर्थ

slogans in marathi

कोणतीही भाषा हि वाक्यप्रचारामुळे टिकून राहते. एका विशिष्ट् शब्दाची जी एक योजना असते ,तिला वाक्यप्रचार म्हणतात . Marathi Vakyaprachar (काही …

Read more