Whatsapp Puzzles in Marathi | चला पाहूयात तुमचं मराठी भाषेचं ज्ञान

Whatsapp Puzzles in Marathi | चला पाहूयात तुमचं मराठी भाषेचं ज्ञान

आज घरी बसून- बसून कंटाळा आला असेल.. तर पाहूयात तुमचं मराठी भाषेचं ज्ञान. खाली दिलेल्या इंग्लिश शब्दांचे मराठी मध्ये अर्थ सांगा.

१. रिपोर्ट –
२. डायरेक्टर –
३. सिनेमा –
४. मेयर –
५. ट्रस्ट –
६. ट्रस्टी –
७. फी –
८. बँक –
९. बजेट –
१०. लाउडस्पीकर –
११. ग्राउंड –
१२. टेलिव्हिजन –
१३. टेबल –
१४. पॅंट –
१५. हॉटेल –
१६. मेसेज –
१७. डिव्हायडर –
१८. सॅक –
१९. कॉप्म्प्यूटर –
२०. फ्रिज –
२१. शर्ट –
२२. सिगारेट –
२३. पासपोर्ट –
२४. प्रिन्सिपल –
२५. प्रोफेसर –
२६. पोस्ट –
२७. डायरी –
२८. पार्लमेंट –
२९. पोलीस –
३०. परेड –
३१. असेम्ब्ली –
३२. रेडिओ –
३३. टेलिफोन –
३४. कोरम –
३५. सुपरवायझर –
३६. कॉलम –
३७. लिफ्ट –
३९. हेल्मेट –
४०. कोल्ड्रिंक –
४१. चेक –
४२. बँटरी –
४३. ड्रेस –
४५. रजिस्टर –
४६. प्रँक्टिकल –
४७. लाईनमन –
४८. जोकर –
४९. डिग्री –
५०. मँनेजर –

उत्तर: =>

१. रिपोर्ट – अहवाल
२. डायरेक्टर – संचालक
३. सिनेमा – चित्रपट
४. मेयर – आमदार
५. ट्रस्ट – संस्था
६. ट्रस्टी – संस्थापक
७. फी – शुल्क
८. बँक – पतपेढी
९. बजेट – अर्थसंकल्प
१०. लाउडस्पीकर – उच्च स्वर फेक यंत्र
११. ग्राउंड – जमीन
१२. टेलिव्हिजन – दूरचित्रवाणी
१३. टेबल – बाकड
१४. पॅंट – पायजमा
१५. हॉटेल – विश्रामगृह
१६. मेसेज – टिपण
१७. डिव्हायडर – अर्धामापक
१८. सॅक – पिशवी
१९. कॉप्म्प्यूटर – गणक यंत्र
२०. फ्रिज – शित कपाट
२१. शर्ट – सदरा
२२. सिगारेट – धूम्र दंडीका
२३. पासपोर्ट – आंतरराष्ट्रीय ओळखपत्र
२४. प्रिन्सिपल – मुख्याध्यापक
२५. प्रोफेसर – शिक्षक
२६. पोस्ट – पत्र
२७. डायरी – वही
२८. पार्लमेंट – लोकसभा
२९. पोलीस – शोधक
३०. परेड – फेरी
३१. असेम्ब्ली – लोकसभा/ विधानसभा
३२. रेडिओ – बिनतारी संदेशवहन
३३. टेलिफोन – भ्रमण यंत्र
३४. कोरम -गणपूर्ती
३५. सुपरवायझर – मधला दुवा
३६. कॉलम – खांब
३७. लिफ्ट – वर-खाली वाहक यंत्र
३९. हेल्मेट – मस्तक सुरक्षा मुकुट
४०. कोल्ड्रिंक – शीतपेय
४१. चेक – बघणे/ निरीक्षण करणे/ रक्कम जमा किंवा वजा करण्यासाठी पेढीत जमा केलेला कागद
४२. बँटरी – ऊर्जा संयंत्र
४३. ड्रेस – कपडे
४५. रजिस्टर – मास्टर
४६. प्रँक्टिकल – प्रत्यक्ष करु इच्छिणारा
४७. लाईनमन – तारायंत्राच्या तारा लावणारा व दुरूस्त करणारा
४८. जोकर – विनोदवीर
४९. डिग्री – पदवी
५०. मँनेजर – संयोजक

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.