Find Mumbai Local Station name in Marathi | मुंबईतील रेल्वे स्टेशन ची नावे ओळखा

Find Mumbai Local Station name in Marathi | मुंबईतील रेल्वे स्टेशन ची नावे ओळखा

मुंबईतील रेल्वे स्टेशन ची नावे ओळखा :-

१) येथे ज्ञान खेळते.

उत्तर: => विद्याविहार


२) सूड घेणारे गाव.

उत्तर: => बदलापूर


३) दरवाजा प्रार्थना स्थळाचा.

उत्तर: => चर्चगेट


४) लोणच्यातील ही गोष्ट सर्वाना आवडते.

उत्तर: => खार


५) आईचे लाड.

उत्तर: => मालाड


६)आकाशाच्या देवाला.

उत्तर: => अंबरनाथ


७) अल्ला हो अकबर.

उत्तर: => मस्जिद


८)your head in curd.

उत्तर: => दहिसर


९) brother inside.

उत्तर: => भाईंदर


१०) हिरवा कापूस.

उत्तर: => काँटनग्रीन


११) ज्याच्या वरून चढतो उतरतो.

उत्तर: => दादर


१२) छान घाणेरडे

उत्तर: => वाशी


Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.