Important General Knowledge Question in Marathi | थोडक्यात पण … महत्त्वाचे

Important General Knowledge Question in Marathi | थोडक्यात पण … महत्त्वाचे

१. ‘देवी’ या रोगावर लस कोणी शोधून काढली ?
=> एडवर्ड जेन्नर


२. सर्वसामान्य प्रौढ  व्यक्तीच्या हृदयाचे ठोके दर मिनिटाला किती पडतात ?
=> ७२


३. मानवी शरीराचे सर्वसामान्य तापमान किती असते ?
=> ३७ अंश सेल्सिअस


४. कोणत्या रक्तगटाचे रक्त हे सर्वाना लागू पडते ?
=> ओ (O)


५. ‘पेनिसिलिन’ चा शोध कोणी लावला ?
=> सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग


६. सर्वसामान्य निरोगी व्यक्तीला रोज किती कॅलरीजची जरुरी असते ?
=> २५००


७. पोलिओ प्रतिबंधक लस कोणी शोधून काढली ?
=> सॉल्क जोनास एडवर्ड


८. ‘होमिओपॅथी’ चा शोध कोणी लावला?
=> सॅम्युअल ह्नेमन


९. जगातील ‘पहिली टेस्ट-ट्यूब’केव्हा व कोठे जन्मास आली?
=> १९७८, इंग्लड


१०. हृदयरोपण शास्त्रक्रिया भारतात प्रथम कोणी केली?
=> डॉ.पी.के. सेन


११. ‘इन्शुलिन’ या औषधाचा शोध कोणी लावला?
=> एफ. बॅटिंग


१२. कुत्रा चावल्यामुळे कोणता रोग होतो?
=> रेबीज


१३. सूर्यकिरणांमुळे कोणते जीवनसत्व मिळते?
=> जीवनसत्व ‘ड ‘


१४. मानवी शरीरातील हाडांची संख्या किती असते?
=> २०६

Janral Nolej Question in Marathi

१५. मानवी शरीरातील स्नायूंची संख्या किती असते?
=> सुमारे ६३०


१६. सर्वसामान्य प्रौढ व्यक्तीच्या मेंदूचे वजन किती असते?
=> १४०० ग्रॅम


१७. रक्तगटाचा शोध कोणी लावला?
=> कार्ल लॅडस्टीनर


१८. कोणता रोग भारतातून नाहीसा झाला आहे?
=> देवी


१९. हृदयरोपणाची पहिली यशस्वी शस्त्रक्रिया कोणी केली?
=> डॉ. खिश्र्चन  बर्नार्ड


२०. मानवी शरीरातील छातीच्या बारगडयांची  संख्या किती असते?
=> २४


२१. मानवी शरीरातील पाठीच्या माणक्याची संख्या किती असते?
=> ३३


२२. ‘वनस्पतींनाही भावना, संवेदना असतात’ या शोधामुळे प्रसिद्धी पावलेले भारतीय शास्त्रज्ञ कोण?
=> जगदीश बोस


२३. ‘भारताच्या अणुविज्ञानाचे जनक’ असे कोणास म्हंटले जाते?
=> डॉ. होमी भाभा


२४. सर्वात हलका वायू कोणता?
=> हेलियम


Leave a Comment