MSCIT Exam 2020 | MS CIT Course Part 2| एम.एस.सी.आई.टी.

प्रकरण

सिस्टीम युनिट (System Unit)

प्रश्न उत्तरे

प्रश्न  क्र. मायक्रोप्रोसेसरला नेहमी सीपीयु म्हटले जात

पर्याय :

) बरोबर   

) चूक

=> १) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. एखादया स्टोअरेज युनिटची क्षमता ही सर्वसाधारणतः बाइट्समध्ये मोजली जाते

पर्याय :

) बरोबर

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. पुढीलपैकी मेमरीचे युनिट कोणते ?

पर्याय :

) रॅम       

) सीडी

) फ्लॉपी    

) हार्ड डिस्क 

=> १) रॅम       

 

प्रश्न  क्र. पुढीलपैकी कॉम्पुटर मेमरीचे एकक कोणते ?

पर्याय :

) किलोग्रॅम        

) किलोंबाईट्स

) मीटर             

) सेल्सियस 

=> २) किलोंबाईट्स   

 

प्रश्न  क्र. ……… ला सिस्टीम कॅबिनेट किंवा चॅसी असेही नाव आहे ?

पर्याय :

) सिस्टीम युनिट       

) मॉनिटर 

) किबोर्ड                     

) यापैकी कोणतेच नाही 

=> १) सिस्टीम युनिट     

 

प्रश्न  क्र. पुढीलपैकी कोणता भाग / कॉम्पोनंट डेटा स्टोअर करण्यासाठी वापरतात ?

पर्याय :

) सीपीयु                

) रॅम 

) इनपुट डिव्हाइस    

) आउटपुट डिव्हाइस

=> २) रॅम  

 

प्रश्न  क्र. बायनरी नंबरिंग मध्ये ला प्रत्येकी एक बिट म्हंटले जाते

पर्याय :

) बरोबर     

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. आठ बिट्स मिळून एक बाईट बनतो

पर्याय :

) बरोबर    

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र.   पुढीलपैकी डेटा प्रोसेसिंग युनिट कोणते ?

पर्याय :

)सीपीयु               

) रॅम 

) हार्ड डिस्क           

)फ्लॉपी 

=> १)सीपीयु     

 

प्रश्न  क्र. १० नोटबुक सिस्टीम युनिट्सना बहुतेक वेळा ……. म्हंटले जाते

पर्याय :

) पीडीए            

) लॅपटॉप 

) डेस्कटॉप         

) यापैकी कोणतेच नाही

=> २) लॅपटॉप     

 

प्रश्न  क्र. ११ कॉम्प्युटरची इंटर्नल मेमरी ही चिप्सच्या स्वरूपात मदरबोर्डवर असते

पर्याय :

) बरोबर    

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. १२ ASCII,EBCDIC व  युनिकोड ह्या बायनरी कोडींग सिस्टीम्स आहेत . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=> १) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. १३ ASCII,EBCDIC व युनिकोड ही एप्लिकेशन सॉफ्टवेअर ची उदाहरणे आहेत . 

पर्याय :

१) बरोबर    

२) चूक

=> २) चूक    

 

प्रश्न  क्र. १४ चिनी व जपानी ह्या सारख्या आंतरराष्ट्रीय भाषांसाठी तयार केलेला १६ बिट कोड म्हणजे …….. 

पर्याय :

१) युनिकोड          

२) ASCII

३) EBCDIC         

४) यापैकी कोणतेच नाही 

=> १) युनिकोड     

 

प्रश्न  क्र. १५ मायक्रोप्रोसेसरचे दोन पायाभूत कॉम्पोनंट्स असतात . 

पर्याय :

१) कंट्रोल युनिट     

२) एरेथमेटिक लॉजिक युनिट 

 ३) पर्याय १ व २

४) यापैकी कोणतेच नाही

=>  ३) पर्याय १ व २   

 

प्रश्न  क्र. १६ मायक्रोप्रोसेसर चिप्सचे प्रकार कसे असे आहेत . 

पर्याय :

१) सीआयएससी चिप्स      

२) आरआयएससी चिप्स 

३) पर्याय १ व २       

४) ह्यापैकी कोणतेच नाही

=> ३) पर्याय १ व २ 

 

प्रश्न  क्र. १७ सीआयएससी म्हणजे ……. 

 पर्याय :

१) कॉम्पुटर इंट्रक्शन सेट कॉम्पुटर 

 २) कॉप्लेक्स इंट्रक्शन ऑनसेट कॉम्पुटर चिप 

 ३) कॉप्लेक्स इंडेक्स सेट कॉम्पुटर 

 ४) यापैकी कोणतेच नाही 

=> २) कॉप्लेक्स इंट्रक्शन ऑनसेट कॉम्पुटर चिप  

 

प्रश्न  क्र. १८ सीआयएससी म्हणजे   …….  

 पर्याय :

१) रिड्यूज इंट्रक्शन सेट कॉम्पुटर 

२) रीड इंट्रक्शन सेट कॉम्पुटर

 ३) रिड्यूज इंट्रक्शन सॉफ्टवेअर कॉम्पुटर 

४) यापैकी कोणतेच नाही 

=> १) रिड्यूज इंट्रक्शन सेट कॉम्पुटर    

 

प्रश्न  क्र. १९ सिस्टीम बोर्डला मेनबोर्ड किंवा मदरबोर्ड असेही म्हंटले जाते . 

 पर्याय :

१) बरोबर   

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २० सिस्टीम बोड हा सिस्टीमच्या सर्व भागांना / कॉम्पोनंटकन्सना जोडतो इनपुट व आऊटपूट डिव्हॅसेसना सिस्टीम युनिटशी कम्युनिकेट करणे शक्य करतो 

 पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २१ सिस्टीम बोड हा सिस्टीमच्या सर्व भागांना / कॉम्पोनंटकन्सना जोडतो इनपुट व आऊटपूट डिव्हॅसेसना सिस्टीम युनिटशी कम्युनिकेट करणे शक्य करतो 

 पर्याय :

१) सिस्टीम बोर्ड      

२) मॉनिटर 

३) माउस                 

४) यापैकी नाही 

=> १) सिस्टीम बोर्ड    

 

प्रश्न  क्र. २२ सॉकेट्स ,स्लॉट्स  व बसलाईन्स हे सिस्टीम बोर्डचे कॉम्पोनंटस असतात . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २३ मायक्रोकॉम्पुटर सिस्टीममध्ये , सेंट्रेल प्रोसेसिंग युनिट (सीपीयु) हे मायक्रोप्रोसेसर नावाच्या एकाच चिपमध्ये असते . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २४ मायक्रोकॉम्पुटर सिस्टीममध्ये , सेंट्रेल प्रोसेसिंग युनिट (सीपीयु) हे ……..  नावाच्या एकाच चिपमध्ये असते . 

पर्याय :

१) स्लॉट               

२) पोर्ट

३) मायक्रोप्रोसेसर

४) यापैकी कोणतेच नाही

=> ३) मायक्रोप्रोसेसर      

 

प्रश्न  क्र. २५ पुढील दिलेल्यापैकी मेमरीचे सर्वोच्च एकक कोणते ?

पर्याय :

१) गिगाबाईट्स   

२) मेगाबाईट्स 

३) बाईट्स              

४) किलोंबाईट्स

=> १) गिगाबाईट्स    

 

प्रश्न  क्र. २६ रँडम एक्सेस मेमरी (रॅम) ही …….. प्रकारची मेमरी आहे . 

पर्याय :

१) पर्मनंट (कायम)       

२) टेंपररी (तात्पुरती)

३) फ्लॅश                     

४) स्मार्ट

=> २) टेंपररी (तात्पुरती)    

 

प्रश्न  क्र. २७ कॉम्पुटरची पॉवर बंद केल्यावरही फ्लॅश रॅम मध्ये साठविलेला डेटा इरेज होत नाही . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २८ रॅममधून सर्वात वारंवार एक्सेस केलेली माहिती साठविण्यासाठी कॅश मेमरीचा उपयोग केला जातो . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २९ ह्या ने आण करण्यासाठी अंत्यत सोयीस्कर डिव्हाइसेस (उपकरणे)असून त्यात इनपुट कमांड्स व डेटासाठी स्टायलस किंवा पेनचा उपयोग करता येतो . 

पर्याय :

१) पीडीए              

२) लॅपटॉप 

३) डेस्कटॉप          

४) टॅबलेट पीसीज 

=> ४) टॅबलेट पीसीज    

 

प्रश्न  क्र. ३० पॅरलल पोर्टमधे डेटा हा एका बाईटनंतर दुसरा असा पाठविला जातो . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३१ पॅरलल पोर्टमधे सीरिअल पोर्टमधून डेटा अधिक जलद  पाठविला जातो . 

पर्याय :

१) बरोबर    

२) चूक

=> २) चूक   

 

प्रश्न  क्र. ३२ पॅरलल पोर्टपेक्षा सिस्टीम युनिटशी प्रिंटर्स जोडण्यासाठी अधिकतर वापरले जातात . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३३ फायर वायर पोर्टला हाय परफॉर्ममन्स सिरीयल बस (एचपीएसबी) असेही म्हटले जाते . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३४ बायनरी किंवा टू – स्टेट नंबरिंग सिस्टीमने डेटा व सूचना इलेक्ट्रॉनिक रितीने दिल्या जातात . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३५ सर्वात लोकप्रिय असलेल्या बायनरी कोडींग स्किम्स पुढीलप्रमाणे आहेत . 

पर्याय :

१) ईबीसीडीआयसी      

२) एफटीपी 

३) जावा               

४) एससीआयआय 

=> ४) एससीआयआय    

 

प्रश्न  क्र. ३६ कॉम्पुटर सिस्टीम तयार करण्यासाठी लागणारे बहुतेक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेट्स ज्यात असतात त्या कंटेनरला ……. असे म्हणतात. 

पर्याय :

१) एरिथमेटिक लॉजिक युनिट     

२) सिस्टीम युनिट 

३) कंट्रोल युनिट                

४) पायमरी स्टोअरेज युनिट

=> २) सिस्टीम युनिट

 

प्रश्न  क्र. ३७ टीसीपी /आयपी सर्व सिस्टिम कॉम्पोनेट्सना जोडते आणि इनपुट आणि आउटपुट डिव्हायसेसना दळणवळण करण्यास शक्य करते . 

पर्याय :

१) बरोबर     

२) चूक

=>१) बरोबर    

प्रश्न  क्र. ३८………  हे सोडून ऑपरेटिंग सिस्टीम्सचे तीन मुलभुत वर्ग आहेत . 

पर्याय :

१) स्टॅन्ड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टिम्स 

 २) नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टिम्स

३) एम्बडेड ऑपरेटिंग सिस्टिम्स

४) ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टिम्स

=> ४) ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टिम्स     

 

Leave a Comment