कलाविषयी विशेष माहिती | Information About Indian Art in Marathi | Different Types Of Art

भारतातील प्रमुख हस्तकला

(Main Indian Handicrafts)

१. बिदरी :- कर्नाटक , आंध्र प्रदेश येथे धातूच्या वस्तूवर केले जाणारे चांदीचे नक्षीकाम .

२. मीनाकाम :- राज्यस्थानत धातूच्या वस्तूवर केले जाणारे रंगीत नक्षीकाम . 

३. फुलकारी :- पंजाबात कापडावर केले जाणारे फुलांचे नक्षीकाम . 

४. पैठणी :- महाराष्ट्रात तयार होणारी विषेश प्रकारची साडी . 

५. चित्रशैली :- मधुबनी , वारली .

 

भारतीय संगीत

(Indian Music)

१. उत्तरेकडील :- हिंदुस्थानी संगीत . 

२. दक्षिणेकडील :- कर्नाटकी संगीत . 

३. लोकसंगीत :- पोवाडा , भजन , लावणी , कव्वाली , ओव्या ,अंगाई गीते , किळीगीते , सुगीची गीते .

 

भारतीय वाद्ये
(Indian Musical Instruments)

१. तालवाद्ये :- तबला , ढोल , चौघडा ,मृदंग , खोळ . 

२. तंतुवाद्ये :- वीणा , सरोद , तंबोरा , सारंगी , संतूर , सुरबहार . 

३. सुषिर वाद्ये :- बासरी , सनई . 

४. अन्य :- तुतारी , डफ , झांजा , टाळा , डमरू , शंख ,हलगी , तुणतुणे .

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.