Vitamins General Knowledge in Marathi | जीवनसत्त्वे आणि महत्त्वपूर्ण प्रश्न

Vitamins General Knowledge in Marathi | जीवनसत्त्वे आणि महत्त्वपूर्ण प्रश्न

१. व्हिटॅमिन बी च्या कमतरतेमुळे कोणता आजार होतो?
उत्तर – बेरी-बेरी

२. व्हिटॅमिन सी च्या कमतरतेमुळे कोणता आजार होतो?
उत्तर-स्कर्वी

३. दुधामध्ये कोणत्या व्हिटॅमिनचा समावेश नसतो?
उत्तर – व्हिटॅमिन सी

४. व्हिटॅमिन डी च्या कमतरतेमुळे कोणता आजार होतो?
उत्तर – रिकेट्स

५. कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमीमुळे रक्तामध्ये गाठी जमा होत नाही?
उत्तर – व्हिटॅमिन के

६. व्हिटॅमिन ई च्या कमतरतेमुळे कोणता आजार होतो?
वंध्यत्व

७. व्हिटॅमिन सी चे रासायनिक नाव काय आहे?
उत्तर – एस्कॉर्बिक ऍसिड

८. मिठाचे रासायनिक नाव काय आहे?
उत्तर – NaCl

९. हसणार्‍या वायूचे रासायनिक नाव काय आहे?
उत्तर – नायट्रस ऑक्साईड (एन 2 ओ)

१०. धवन सोड्याचे रासायनिक नाव काय आहे?
उत्तर – सोडियम कार्बोनेट

११. ब्रास कोणत्या दोन धातूंचे मिश्रण आहे?
तांबे आणि जस्त

१२. कॅल्सीफेरॉल हे कोणत्या व्हिटॅमिनचे रासायनिक नाव आहे?
उत्तर – व्हिटॅमिन डी

१३. कोणत्या व्हिटॅमिनमध्ये कोबाल्ट असतो?
उत्तर – व्हिटॅमिन बी -12

१४. आपल्या शरीरातील कोणत्या भागात लाल रक्तपेशी तयार होतात?
अस्थिमज्जा

१५. असे कोणते व्हिटॅमिन्स आहेत जे आपल्या मेंदूसाठी उपयुक्त असतात?
उत्तर: व्हिटॅमिन बी 6, बी 9 आणि बी 12

१६. यकृताचे नुकसान जास्त प्रमाणात कोणत्या व्हिटॅमिनमुले होते?
उत्तर: व्हिटॅमिन बी 3

१७. व्हिटॅमिन ए कोणत्या वर्षी सापडला?
उत्तर: 1912

१८. व्हिटॅमिनचा अभ्यास म्हणजे काय?
उत्तरः व्हिटॅमिनोलॉजी

१९. दुधाला पिवळा रंग देणारा व्हिटॅमिन कोणता आहे?
उत्तरः व्हिटॅमिन बी 2

२०. कोणते व्हिटॅमिन जखम बरे करण्यास मदत करते?
उत्तरः व्हिटॅमिन सी

२१. कोणते व्हिटॅमिन शरीराची रोग-प्रतिकारशक्तीस वाढण्यास मदत करते?
उत्तरः व्हिटॅमिन सी

२२. अशक्तपणाहा कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे होतो?
उत्तरः व्हिटॅमिन बी 12

जीवनसत्त्वे आणि रासायनिक नावे

व्हिटॅमिन ए = >> रेटिनॉल

व्हिटॅमिन बी 1 = >> थायमाइन

व्हिटॅमिन बी 3 = >> नियासिन

व्हिटॅमिन बी 5 = >> पॅन्टोथेनिक ऍसिड

व्हिटॅमिन सी = >> एस्कॉर्बिक ऍसिड

व्हिटॅमिन डी = >> कॅल्सीफेरॉल

व्हिटॅमिन ई = >> टोकोफेरॉल

व्हिटॅमिन के = >> फिलोक्विनॉन

व्हिटॅमिन बी 2 = >> रीबॉफ्लेविन

व्हिटॅमिन बी 7 = >> बायोटिन

व्हिटॅमिन बी 9 = >> फॉलिक ऍसिड

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.