MPSC Pre-exam Preparation Part 12 | MPSC पूर्वपरीक्षा सराव भाग १२

MPSC Pre-exam Preparation Part 12 | MPSC पूर्वपरीक्षा सराव भाग १२

1. थ्री-जी याचा अर्थ काय?

 1.  थर्ड जनरेशन
 2.  थर्ड ग्लोबल
 3.  थर्ड ग्रेड
 4.  थर्ड गुगल

उत्तर : थर्ड जनरेशन


 

2. डायलेसिस यंत्रणा खालीलपैकी कोणत्या विकाराच्या रुग्णा करिता वापरतात?

 1.  मूत्रपिंड विकार
 2.  यकृतविकार
 3.  हृदयविकार
 4.  फुफ्फुस विकार

उत्तर :मूत्रपिंड विकार


 

3. शरीराच्या कोणत्या अवयवात लाल पेशी तयार होतात?

 1.  यकृत
 2.  अस्थिमज्जा
 3.  हृदय
 4.  अन्ननलिका

उत्तर :अस्थिमज्जा


 

4. मनोधैर्य कोणाकरिता आहे?

 1.  अत्याचारामध्ये बळी ठरलेल्या महिला व बालकांकरिता
 2.  उद्योग क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या महिलांकरिता
 3.  सुशिक्षित बेरोजगार महिलांकरिता
 4.  विधवा व परितक्त्या महिलांकरिता

उत्तर :अत्याचारामध्ये बळी ठरलेल्या महिला व बालकांकरिता


 

5. भारताची राज्यघटना —– रोजी स्विकारण्यात आली?

 1.  26/09/1949
 2.  26/01/1950
 3.  26/01/1949
 4.  26/11/1949

उत्तर :26/11/1949


 

6. शब्दाच्या जाती एकूण —– आहेत?

 1.  2
 2.  3
 3.  5
 4.  8

उत्तर :8


 

7. नामाचा उच्चार पुन्हा होऊ नये म्हणून नामाऐवजी येणार्‍या विकारी शब्दाला —– म्हणतात?

 1.  अव्यय
 2.  सर्वनाम
 3.  विशेषण
 4.  क्रियाविशेषण

उत्तर :सर्वनाम


 

8. ‘शाळेकडे’ या शब्दातील कडे हा शब्द —– आहे?

 1.  शब्दयोगी अव्यय
 2.  केवलप्रयोगी अव्यय
 3.  क्रियाविशेषण अव्यय
 4.  भाववाचक नाम

उत्तर :शब्दयोगी अव्यय


 

9. ‘शुक्र शुक्र’ हा शब्द —– आहे?

 1.  क्रियाविशेषण
 2.  भाववाचक नाम
 3.  शब्दयोगी अव्यय
 4.  केवलप्रयोगी अव्यय

उत्तर :केवलप्रयोगी अव्यय


 

10. —– प्रयोगात कर्त्याप्रमाणे क्रियापद चालते?

 1.  कर्मणी
 2.  भावे
 3.  केवल
 4.  कर्तरी

उत्तर :कर्तरी


 

11. अरेरे! हा शब्द —– आहे.

 1.  संकेतार्थ
 2.  विकारी
 3.  अविकारी
 4.  संधुयुक्त

उत्तर :अविकारी


 

12. भाऊ व बहीण हे —– व्दंव्द आहे?

 1.  इतरेतर
 2.  समाहार
 3.  वैकल्पिक
 4.  बहूव्रीही

उत्तर :इतरेतर


 

13. खालीलपैकी गुणविशेषण असलेल्या पर्याय ओळखा?

 1.  तर्‍हेवाईक राजा
 2.  पहिला राजा
 3.  तो राजा
 4.  कोणता राजा

उत्तर :तर्‍हेवाईक राजा


 

14. दोन शब्द किंवा दोन वाक्य जोडणार्‍या अविकारी शब्दाला —– अव्यय असे म्हणतात?

 1.  शब्दयोगी
 2.  केवलप्रयोगी
 3.  उभयान्वयी
 4.  क्रियाविशेषण

उत्तर :उभयान्वयी


 

15. सत+आनंद?

 1.  सदानंद
 2.  सतानंद
 3.  सदआनंद
 4.  सददानंद

उत्तर :सदानंद


 

16. ‘वासरू’ हा शब्द —– आहे?

 1.  पुल्लिंगी
 2.  उभयालिंगी
 3.  नपुसकलिंगी
 4.  स्त्रिलिंगी

उत्तर :नपुसकलिंगी


 

17. ‘चा,ची,चे,’ हे प्रत्येय —– चे आहेत?

 1.  सप्तमी
 2.  तृतीया
 3.  चतुर्थी
 4.  षष्ठी

उत्तर :षष्ठी


 

18. ‘तो चित्रफीत पाहतो’ या वाक्यतील ‘पाहतो’ हे —– क्रियापद आहे?

 1.  अकर्मक
 2.  शक्य
 3.  अविकारी
 4.  सकर्मक

उत्तर :सकर्मक


 

19. ‘माणूस आशेवर जगत असतो’ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा?

 1.  अकर्मक कर्तरी
 2.  सकर्मक कर्तरी
 3.  भावे
 4.  कर्मणी

उत्तर :अकर्मक कर्तरी


 

20. ‘आज, उद्या, नेहमी, वारंवार’ ही —– क्रियाविशेषण अव्यय आहेत?

 1.  स्थलवाचक
 2.  कालवाचक
 3.  रीतीवाचक
 4.  परिणामवाचक

उत्तर : कालवाचक

Hello Friends My name is Rohit Mhatre, A Writer, Teacher and GK Expert. I have completed my B.Tech in Information Technology. I have been teaching since 6 years. So I am just trying to share my experience using Gk in Marathi website. If you are preparing for Maharashtra Bharti Exam then you will get all the information required to clear all these Exams.

Leave a Comment