Home General Knowledge संगणकाशी संबंधित सामान्य ज्ञान । General Knowledge Related to Computer in Marathi

संगणकाशी संबंधित सामान्य ज्ञान । General Knowledge Related to Computer in Marathi

१. १ मेगाबाइट(एमबी) कीती बाइट च्या समान असते?

(A) १०२४ KB
(B) १०२४ MB
(C) १०२४ GB
(D) १०२४ TB

⇒ उत्तर: (A) १०२४ KB.


२. १ गीगाबाइट(जीबी) कीती बाइट च्या समान असते?

(A) १०२४ KB
(B) १०२४ MB
(C) १०२४ GB
(D) १०२४ TB

⇒ उत्तर: (B) १०२४ MB.


३. १ किलोबाइट(केबी) कीती बाइट च्या समान असते?

(A) 1024 बाइट
(B) 1024 मेगाबाइट
(C) 1024 गीगाबाइट
(D) इनमें से कोई नहीं

⇒ उत्तर: (A) 1024 बाइट


४. संगणकाचे आविष्कारक कोण आहेत?

(A) वॉन न्यूमेन
(B) जे एस किल्बी
(C) चार्ल्स बैबेज
(D) इनमें से कोई नहीं

⇒ उत्तर:(C) चार्ल्स बैबेज.


५. पहिल्या संगणकाचे नाव काय होते?

(A) ATARIS
(B) ENIAC
(C) TANDY
(D) NOVELLA

⇒ उत्तर: (B) ENIAC


६. सवर्प्रथम आधुनिक संगणकाचा शोध कधी समोर आला?

(A) 1949
(B) 1951
(C) 1946
(D) 1947

⇒ उत्तर: (C) 1946.


७. संगणकाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती कधी आली?

(A) 1977
(B) 2000
(C) 1955
(D) 1960

(D)⇒ उत्तर: 1960


८. कंप्यूटर ला मराठी मध्ये काय म्हटले जाते?

(A) गणना करनेवाला
(B) संगणक
(C) हिसाब लगानेवाला
(D) परिगणक

⇒ उत्तर: (B) संगणक


९. कंप्यूटर साक्षरता दिवस केव्हा साजरा केला जातो?

(A) 5 दिसम्बर
(B) 14 दिसम्बर
(C) 22 दिसम्बर
(D) 2 दिसम्बर

⇒ उत्तर: (D) 2 दिसम्बर


१०. CPU च full-form काय आहे?

(A) Central Processing Unit
(B) Central Problem Unit
(C) Central Processing Union
(D) इनमें से कोई नहीं

⇒ उत्तर: (A) Central Processing Unit


रोहित म्हात्रेhttps://gkinmarathi.com/
A Writer, Teacher and GK Expert. I am have completed B.tech & M.tech in Information Technology. I am highly passionate about Technology and Indian History. If you have any questions then share your questions in comment box.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

MPSC 2020 Logical Questions And Answers Tips In Marathi

पाण्याची टाकी व नळ उदाहरणे नमूना पहिला – उदा. एक पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने 6 तासात भरते; तर दुसर्‍या नळाने ती टाकी भरण्यास 12 तास लागतात. जर...

Panchayat raj questions in Marathi – महाराष्ट्रातील पंचायत राज महत्वाचे प्रश्न

आज आम्ही तुम्हाला पंचायती राज वर प्रश्न विचारणार आहोत. हे MCQ अगदी सरळ सोपे आहेत परंतु आपल्या मूलभूत ज्ञानाची चाचणी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. 1. कोणत्या...

MPSC Syllabus Marathi Grammar Part 10 – Sandhi | मराठी संधी व त्याचे प्रकार

संधी व त्याचे प्रकार जोडाक्षरे: ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येवून शेवटी त्यात एक स्वर मिसळतो यास ‘जोडाक्षर’ म्हणतात. उदा. विद्यालय : धा : द +...

Information About Panchayat Samiti in Marathi | पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे. पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून...

Recent Comments