MSCIT Exam 2020 | MS CIT Course Part 3 | एम.एस.सी.आई.टी.

प्रकरण 3

इनपुट आणि आउटपुट (Input And Output)

प्रश्न उत्तरे

प्रश्न  क्र. १ कॉम्पुटरमधील सर्वसामान्य किबोर्डचे मूलभूत कार्य म्हणजे पियानोप्रमाणे संगीत वाजविणे . 

पर्याय :

१) बरोबर      

२) चूक

=> २) चूक    

 

प्रश्न  क्र. २ F1,F2  ……… ह्यसारख्या किबोर्डवरलं किज ना ……. म्हंटले जाते . 

पर्याय :

१) फंक्शन कीज             

२) न्यूमरिक कीज            

३) टाईपरायटर कीज

४) स्पेशलपरपज कीज

=> १) फंक्शन कीज      

 

प्रश्न  क्र. ३ पुढीलपैकी कोणती कि ही टॉगल की नाही ?

पर्याय :

१) कॅप्स लॉक       

२) न्यूम लॉक  

३) स्क्रोल लॉक     

४) कंट्रोल

=> ४) कंट्रोल   

 

प्रश्न  क्र. ४ ०-९ पर्यंत लेबल असलेल्या कीज ना …….. म्हणतात . 

पर्याय :

१) फंक्शन कीज              

२) न्यूमरिक कीज 

३) टाईपरायटर कीज         

४) स्पेशलपरपज कीज

=>२) न्यूमरिक कीज   

 

प्रश्न  क्र. ५ शॉर्टकट म्हणून फंक्शन कीज च्या ऐवजी कोणत्या कीज वापरल्या जातात ?

पर्याय :

१) टॉगल कीज             

२) स्पेशल कीज 

३) कॉम्बिनेशन कीज    

४) न्यूमरिक कीज

=> ३) कॉम्बिनेशन कीज    

 

प्रश्न  क्र. ६ किबोर्डवरील बाण असलेल्या कीज ना …….. म्हटले जाते . 

पर्याय :

१) फंक्शन कीज           

२) नेव्हिगेशन कीज

३) कॉम्बिनेशन कीज    

४) स्पेशलपरपज कीज

=> २) नेव्हिगेशन कीज    

 

प्रश्न  क्र. ७ एखादे लक्षण चालू / बंद (ऑन अँड ऑफ) करणाऱ्या कॅप्स लॉक सारख्या कीज ना  ……… म्हंटले जाते . 

पर्याय :

१) फंक्शन कीज           

२) कॉम्बिनेशन कीज

३) टॉगल कीज            

४) स्पेशलपरपज कीज

=> ३) टॉगल कीज    

 

प्रश्न  क्र. ८ डेस्कटॉपवर दिसणाऱ्या माउस पॉईंटला हे ही नाव आहे . 

पर्याय :

१) एरो पॉइंटर          

२) कि पॉइंटर 

३) डिस्प्ले पॉइंटर       

४) ह्यापैकी कोणतेच नाही

=> १) एरो पॉइंटर       

 

प्रश्न  क्र. ९ पुढीलपैकी कोणते उपकरण हे एका पॉईंटिंग टाईप डिव्हाइस नाही ?

पर्याय :

१) माउस    

२) टच स्क्रीन 

३) किबोर्ड 

४) जॉयस्टिक

=> ३) किबोर्ड    

 

प्रश्न  क्र. १० जलद असे कॉम्पुटर गेम्स खेळण्यासाठी पुढीलपैकी कोणते उपकरण वापरले जाते ?

पर्याय :

) टच सरफेस     

) टच स्क्रीन 

) ट्रक बॉल        

) जॉयस्टिक 

=> ४) जॉयस्टिक     

 

प्रश्न  क्र. ११ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये स्क्रीन वरील कोणत्याही भागात एक्सेस मिळविण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे ……. चा वापर करणे

पर्याय :

) किबोर्ड       

) रॅट 

) माऊस     

) जॉयस्टिक

=> ३) माऊस        

 

प्रश्न  क्र. १२ मॉनिटरच्या स्क्रीनवरील एखाद्या प्रतिमेच्या आउटपुटला नेहमी सॉफ्टकॉपी असे म्हटले जाते

पर्याय :

) बरोबर       

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. १३ मॉनिटरच्या स्क्रीनवरील एखाद्या प्रतिमेच्या आउटपुटला नेहमी हार्डकॉपी असे  म्हटले जाते

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=> २) चूक 

 

प्रश्न  क्र. १४ प्रिन्टरच्या एखाद्या प्रतिमेच्या आउटपुटला नेहमी हार्डकॉपी असे  म्हटले जाते .

पर्याय :

) बरोबर       

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. १५ हेडफोन हि एक विशिष्ट अशी आउटपुट डिव्हाइस आहे

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. १६ पुढीलपैकी कोणते उपकरण हे इनपुट डिव्हाइस नाही

पर्याय :

) मॉनिटर        

)माउस 

) किबोर्ड           

) जॉयस्टिक

=> १) मॉनिटर       

 

प्रश्न  क्र. १७ मॉनिटरचे प्राथमिक कार्य म्हणजे युजरला माहिती /इन्फर्मेशन दृष्य रूपात दाखविणे

पर्याय :

) बरोबर       

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. १८ पुढीलपैकी आउटपुट डिव्हाइस कोणते आहे

पर्याय :

) मॉनिटर      

) माउस 

) किबोर्ड           

) जॉयस्टिक

=> १) मॉनिटर      

 

प्रश्न  क्र. १९ माउस ट्रॅकबॉल ह्याची कार्ये वेगवेगळी आहेत

पर्याय :

) बरोबर      

चूक

=> २)  चूक    

 

प्रश्न  क्र. २० कागदावरती आउटपुट निर्माण करण्यासाठी कॉम्पुटर्सना प्रिन्टर जोडता येतात

पर्याय :

) बरोबर       

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २१ डॉट मॅट्रीक्स प्रिन्टर्स त्रासजनक आवाज करतात

पर्याय :

) बरोबर       

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २२ एखाद्या फ्लटबेड स्कॉनरची कार्यरीत ही बहुतांशी एखाद्या फोटोकॉपीयिंग मशीन सारखी असते

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २३ ऑप्टिकल कॅरॅकटर रेकग्निशन डिव्हाइस ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन डिव्हाइस ही दोन्हीही नावे एकाच उपकरणांची आहेत

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=> २) चूक   

 

प्रश्न  क्र. २४ ……… हे प्रकाश संवेदनक्षम पेनासारखे एक उपकरण आहे

पर्याय :

) लाइटपेन         

) जॉयस्टिक 

) टच स्क्रीन        

) यापैकी कोणतेच नाही

=> २) जॉयस्टिक    

 

प्रश्न  क्र. २५  ……. ही उपकरणे , लोकांना समजते ते कॉम्पुटर प्रक्रिया करू शकेल अशा स्वरूपात भाषांतरित करतात

पर्याय :

) इनपुट    

) आउटपुट 

) यापैकी सर्व    

)हयापैकी कोणतेच नाही

=> १) इनपुट       

 

प्रश्न  क्र. २६ इनपुट डिव्हायसेस ,लोकांना समजते ते कॉम्पुटर प्रक्रिया करू शकेल अशा स्वरूपात भाषांतरित करतात.  

पर्याय :

) बरोबर    

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २७ ट्रॅकबॉल हे  एखादे पॉईंटिंग उपकरण  नाही

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=> २) चूक   

 

प्रश्न  क्र. २८ टच  सरफेस हे एक पॉईंटिंग उपकरण आहे

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. २९ टच स्क्रीन टच  सरफेस हे एकच  आहेत

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=> २) चूक    

 

प्रश्न  क्र. ३० एखादा माउस ट्रॅकबॉल हयाची कार्ये वेगवेगळी आहेत

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=> २) चूक    

 

प्रश्न  क्र. ३१ जलद गतीने खेळावयाच्या खेळासाठी जॉयस्टिक खूप उपयूक्त आहे

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३२ बँकेमध्ये चेकवरून डेटा रीड करण्यासाठी एमआयसीआरचा उपयोग करणे शक्य आहे

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३३  छापील मजकूर मशीन रिडेबल कोडमध्ये भाषांतरित करण्यासाठी ओसीआरचा उपयोग करतात

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३४ स्पेशल परपज (खास कामासाठी असलेले) ग्राफिक्स निर्माण करण्यासाठी फ्लॉटर्स वापरले जातात

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३५ युटिलिटीज हे वर्ल्ड वाइड वेब वरील माहितीचे स्रोत मिळवण्यासाठी , सादर करण्यासाठी आणि ट्रवसिंग करण्यासाटी वापरण्यात येणारे प्रोग्राम्स  आहेत

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=> २) चूक    

 

प्रश्न  क्र. ३६ डॉट (.) नंतर असणाऱ्या डोमेन नेमच्या शेवटच्या भागाला हेडर असे म्हणतात

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=> २) चूक  

 

प्रश्न  क्र. ३७ ८०० * ६०० रिझोल्यूशन असलेल्या मॉनिटर मध्ये आडवी ८०० पिक्सल्स उभी ६०० पिक्सेल्स असतात

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३८ एखाद्या मॉनिटरचा एस्पेक्ट रेशो म्हणजे त्यातील आडव्या पिक्सेल्सच्या संख्येचे उभ्या पिक्सेल्सच्या संख्येशी प्रमाण /गुणोत्तर 

पर्याय :

) बरोबर      

) चूक

=>१) बरोबर    

 

प्रश्न  क्र. ३९ कागदाच्या पृष्ठभागावर अत्यंत वेगाने शाई शिंपडून डेटा किंवा प्रतिमा छापणार प्रिंटर कोणता ?

पर्याय :

) इंकजेट प्रिंटर       

) लेझर प्रिंटर

) डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर   

) ड्रम प्रिंटर

=> १) इंकजेट प्रिंटर   

 

प्रश्न  क्र. ४० ह्या प्रकारच्या पॉईंटिंग डिव्हिईसमध्ये इंन्फ्रारेड प्रकाशाच्या छेदणाऱ्या (क्रिसकॉस) शलाका असतात आणि त्यावर सुरक्षेसाठी एक पारदर्शक   प्लास्टिकचा थर दिलेला असतो 

पर्याय :

) ऑप्टिकल माउस     

) टच स्क्रीन 

) पॉईंटिंग स्टिक        

) लाइट पेन

=>२) टच स्क्रीन    

 

प्रश्न  क्र. ४१ प्रिंटरचे रिझोल्युलेश ठरविण्यासाठी ………  या मेजरमेंटचा उपयोग केला जातो

पर्याय :

) डीपीआय   

) एपीआय 

=> २) एपीआय     

 

प्रश्न  क्र. ४२ युनिव्हर्सल प्रॉडक्ट कोड वाचवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा स्ननर वापरतात ?

 पर्याय :

) एमआययसीआर     

) ओसीआर 

 ) फ्लटबेड                

) बार कोड रीडर

=> ४) बार कोड रीडर    

 

Leave a Comment