Important Rivers of Maharashtra in Marathi | महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या

Important Rivers of Maharashtra in Marathi | महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या

 
नदी उपनद्या
तापी गिरणा, पुर्णा, बोरी, अनेर , पाझरा
गोदावरी सिंधफणा, वारणा, प्रवरा, पैनगंगा , दुधना, दक्षिण पुर्णा, इंद्रावती, मांजरा पुर्णा व गिरणा, प्राणहिता ,
भिमा मुठा, नीरा, मुळा, सीना, कुकडी, इंद्रायणी, पवना, कर्हा
कृष्णा पंचगंगा, वेण्णा, कोयना , वेरळा, पारणा
पैनगंगा कन्हान, वर्धा व पैनगंगा
सिंधफणा बिंदुसरा
पुर्णा नळगंगा व काटेरुर्णा व
कोकणातील नद्या काळ, कर्ली, जगबुडवी, कुंडलिका, शास्त्री, वशिष्ठी, उल्हास, तेरेखोल
मांजरा घटणी, तेरू, तेरणा , कारंजी,

1 thought on “Important Rivers of Maharashtra in Marathi | महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या”

Leave a Comment