[600+] Synonyms Words In Marathi | Synonyms in Marathi | समानार्थी शब्द मराठी

[600+] Synonyms Words In Marathi | Synonyms in Marathi | समानार्थी शब्द मराठी

Synonyms meaning in Marathi: समान अर्थ असलेल्या शब्दांना ‘समानार्थी शब्द’ किंवा प्रतिशब्द असे म्हणतात. जसे कि सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवी, भास्कर, भानु, अशा या सर्व शब्दांचा अर्थ ‘सूर्य’ असे आहे.

असे Synonyms words in Marathi खूप साऱ्या स्पर्धा परीक्षेसाठी विचारले जातात. त्यामुळे जर का तुम्ही एखाद्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तर हे ‘समानार्थी शब्द’ एकदा तुमच्या नजरेखालून नक्की घाला.

Samanarthi shabd in Marathi 

1. गणपती : गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर, गजमुख, विघनहर्ता, विनायक, विकट, हेरंब, गणेश, विग्नेश, गौरीनंदन, गौरीसुत, गौरीनंदन, गौरीसुत, व्यंकटेश
2. चांदणे : चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना
3. जमीन : भु, भूमी, भुई, धरा
4. जरब : दरारा, दहशत, वचक, धाक
5. झाड : वृक्ष, तरु, पादक, दृम, रुख
6. डोके : शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष
7. डोळा : नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष
8. डौल : दिमाख, ऐट, रुबाब
9. ढग : जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद
10. ढेकूण : मुतकून, खटमल
11. तलवार : खडग, समशेर
12. तलाव : तटाक, तडाग, कासार
13. तोंड : वदन, आणण, मुख, तुंड
14. दिवस : वार, वासर, दिन, अह
15. देऊळ : मंदिर, राऊळ, देवालय
16. देव : सूर, ईश्वर, अमर, ईश
17. आकाश : गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ
18. आठवण : स्मरण, स्मृती
19. आनंद : मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष
20. आवाहन : विनंती
21. आश्चर्य : नवल, विस्मय, अचंबा
22. आहार : भोजन, खाद्य
23. इंद्र : देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष
24. उदरनिर्वाह : चरितार्थ
25. ऋषी : मुनी, साधू
26. कपाळ : निढळ, भाल, ललाट, निटील
27. कमळ : अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज
28. कावळा : वायस, एकाक्ष, काक
29. काळजी : चिंता, फिकीर, विवंचना
30. काळोख : अंधार, तिमिर, तम
31. किरण : कर, अंशु, रश्मी
32. गो : गाय, धेनु
33. गोधूम : गहू
34. घनिष्ठ : दाट, अगदी जवळचे
35. धर्म : घाम
36. घवघवीत : भरपूर
37. चारू : मोहक
38. चेतना : जीवनशक्ती
39. चौपदरी : झोळी
40. चौफेर : चार बाजूंना
41. चौर्य : चोरी
42. छडा : तपास
43. छात्र : विद्यार्थी
44. जर्जर : क्षीन झालेला
45. जरा : म्हातारपण
46. जामात : जावई
47. जिज्ञासू : जाणण्यासाठी उत्सुक
48. ज्येष्ठ : मोठा
49. ज्वर : ताप
50. जान्हवी : गंगा नदी

51. तकदीर : दैव
52. तमा : पर्वा,फिकीर
53. ताम्र : तांबे
54. तृण : गवत
55. तृष्णा : तहान
56. तृशीत : तहानलेला
57. त्रागा : डोक्यात राख घालणे
58. त्राता : रक्षण कारनारा
59. त्रिभुवन : तिन्ही लोक
60. ददात : उणीव
61. दर्पण : आरसा
62. दंभ : ढोंग
63. दारा : पत्नी
64. दाहक : जाळणारा
65. दाम्पत्य : जोडपे,पतिपत्नी
66. दुर्ग : किल्ला
67. दुर्दशा : वाईट स्थिती
68. दुर्धर : कठीण
69. दुर्भिक्ष्य : कमतरता
70. दुर्मीळ : मिळवण्यासाठी कठीण
71. देवाणघेवाण : देणेघेणे
72. दैन्यावस्था : वाईट स्थिती
73. धवल : पांढरे
74. धनु : धनुष्य
75. धी : बुद्धी
76. नर्तिका : नाचणारी
77. नामी : सुंदर
78. निर्जन : ओसाड
79. निर्झर : झरा
80. निगा : काळजी
81. निरभ्र : ढग नसलेले
82. निंद्य : निंदा करण्यालायक
83. पर : पीस,परका
84. परार्थ : दुसऱ्यासाठी
85. पेय : पाणी, दूध
86. पल्लव : पालवि,कोवळे पान
87. प्रकाश : उजेड
88. प्रबंध : व्यवस्था
89. प्राची : पूर्व दिशा
90. प्राचीन : पूर्वीच्या काळातील
91. पारंगत : निपुण
92. पीत : पिवळा
93. पियुष : अमृत
94. भूजंग : सर्प
95. मज्जाव : निर्बंध
96. माती : बुद्धी
97. मनोरथ : मनातील इच्छा
98. मेरू : ऐका पर्वताचे नाव
99. यती : सन्यासी
100. युती : संयोग

101. यातायात : त्रास
102. योग : संधी
103. रथी : योद्धा
104. रिता : रिकामा
105. लालसा : इच्छा
106. लावन्य : सौंदर्य
107. लोकोत्तर : श्रेष्ठ
108. लोह : लोखंड
109. क्षुधा : भूक
110. क्षीरसागर : दुधाचा समुद्र
111. क्षीण : अशक्त
112. क्षणभंगुर : थोडा काळ टिकणारे
113. हताश : निराश
114. हरित : हिरवे
115. हाट : बाजार
116. हिम : बर्फ
117. वाशीम : संशय
118. वापिका : विहीर
119. वाली : रक्षण करनारा
120. विषाद : खेद
121. विश्राम : विश्रांती
122. विवेक : सारासार विचार
123. वैध : कायदेशीर
124. वंचना : फसवणूक
125. व्यथा : दु:ख
126. व्यय : खर्च
127. शत : शंभर
128. शर : बाण
129. शीत : थंड
130. सदाचार : चांगले आचरण
131. सुरेल : गोड
132. सुलक्षण : चांगले लक्षण
133. सुविद्य : चांगला शिकलेला
134. सूर : श्रवनिय आवाज
135. सुकाळ : विपुलता
136. सुचिन्ह : चांगले चिन्ह
137. संकल्प : बेत
138. साम्य : सारखेपणा
139. सिद्ध : तयार
140. स्वेच्छा : स्वतः ची इच्छा
141. रस्ता : वाट
142. हाक : साद
143. ऐट : रुबाब
144. शाळा : विद्यालय
145. पक्षी : पाखरु
146. ऊन : सूर्यप्रकाश
147. रान : वन
148. डोंगर : पर्वत
149. झोका : झुला
150. धरणी : धरती

151. जीव : प्राण
152. आस : ओढ
153. गरज : जरुरी, आवश्यकता, निकड
154. गर्व : अहंकार, ताठा
155. गौरव : अभिनंदन, सन्मान
156. दूध : दुग्ध, पय, क्षीर
157. देऊळ : मंदिर, राऊळ, देवालय
158. देव : सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश
159. देह : शरीर, तनु, तन, काया, वपु
160. दैत्य : राक्षस, दानव, असुर
161. धन : संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत
162. धनुष्य : चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक
163. नदी : सरिता, टटीनी, तरंगिनी
164. नमस्कार : वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन
165. नवरा : पती, वल्लभ, भ्रतार, धव, कांत
166. नोकर : चाकर, सेवक, दास
167. पत्नी : भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया
168. पराक्रम : शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी
169. पर्वत : अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी
170. पक्षी : खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू
171. पाणी : जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी
172. पान : पल्लव, पर्ण, पत्र
173. पाय : पद, पाद, चरण
174. पुढारी : नेता, नायक, अग्रणी
175. पुरुष : नर, मर्द
176. पृथ्वी : धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा
177. पोपट : शुक्र, राघू, रावा
178. प्रघात : चाल, पद्धत, रीत, रिवाज
179. प्रवीण : निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज, निषणात
180. प्रसिद्ध : प्रख्यात, नामांकित, ख्यातनाम, विख्यात
181. प्रासाद : वाडा, मंदीर
182. प्रेम : प्रीती, लोभ, अनुराग
183. फुल : पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम
184. बळ : शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद
185. बाग : बगीचा, उद्यान, उपवन
186. बाण : शर, तिर, सायक
187. बाप : पिता, वडील, तात, जनक, जन्मदाता
188. बिकट : कठीण, अवघड
189. ब्रम्हदेव : ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति
190. ब्राम्हण : द्विज, विप्र
191. बेडूक : मंडुक, दरदुर
192. भरभराट : उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी
193. भाऊ : भ्राता, बंधू, सहोदर
194. भांडण : तंटा, कलह, झगडा, कज्जा
195. भुंगा : भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग
196. महा : महान, मोठा
197. माणूस : मनुष्य, मनुज, मानव
198. मासा : मिन, मत्स्य
199. मित्र : स्नेही, सखा, दोस्त, सोबती, सवंगडी
200. मुनी : ऋषी, साधू

201. मुलगा : सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन
202. मुलगी : सुता, तनया, तनुजा, कन्या, आत्मजा, दुहीता, नंदिनी
203. यज्ञ : मख, याग, होम
204. युद्ध : लढाई, संगर, झुंज, संग्राम, समर, रण
205. रस्ता : मार्ग, पथ, वाट, पंथ
206. राग : संताप, क्रोध, त्वेष, रोष, कोप
207. राजा : भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र
208. रात्र : रजनी, यामिनी, निशा
209. लघुता : लहान, कमीपणा
210. लक्ष्मी : श्री, रमा, कमला, इंदिरा, पद्मा, वैष्णवी
211. वल्लरी : वेल, लता
212. वस्त्र : वसना, अंबर, पट
213. वाघ : व्याघ्र, शार्दूल
214. वानर : मर्कट, कपी, शाखामृग
215. वानगी : उदाहरन, दाखला
216. वारा : भवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू, वात, समीकरण
217. विहार : क्रीडा, सहल, भ्रमण
218. विष्णू : श्रीपती, रमापती, रमेश, चक्रापानी, अच्युत, केशव, नारायण, माधव, गोविंदा, मधुसूदन, त्रिविक्रम, पुरोषोत्तम, वासुदेव, ऋषिकेश, पदमनाभ, पितांबर, शेषशायी
219. वीज : चपला, तडीत, बिजली, विद्युत, सौदामिनी, विद्युलता
220. वेदना : यातना, कळ, दुःख, व्यथा, शूळ
221. शंकर : महेश, त्र्यंबक, रुद्र, भालचंद्र, चंद्रशेखर, पार्वतीश, महादेव, सदाशिव, कैलासनाथ, महेश्वर, नीलकंठ, शिव, सांब, दिगंबर, त्रिनेत्र
222. शक्ती : ताकद, जोम, जोर, सामर्थ्य
223. शेष : अनंत, वासुकी
224. शेतकरी : कृषक, कृषिवल
225. सकल : समस्त, सर्व, अखिल, निखिल, सगळा
226. समुद्र : सागर, उद्दी, सिंधू, अर्णव, अंबुध्दी, पयोधी, जलधी, वारीराशी, रत्नाकर
227. साप : सर्प, उरग
228. संघर्ष : कलह, झगडा, टक्कर, भांडण
229. संसर्ग : संपर्क , संबंध, सहवास
230. संहार : नाश, विध्वंस, विनाश, सर्वनाश
231. सह्याद्री : सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यागिरी
232. सिंह : केसरी, पंचानन, मृगेंद्र, मृगराज, वनराज
233. सीमा : मर्यादा, हद्द
234. स्त्री : अबला, महिला, ललना, वनीता, नारी, अंगना, कामिनी
235. सुंदर : सुरेख, रम्य, रमणीय, ललित, मनोहर, अभिराम
236. सुरुवात : आदी, आरंभ, प्रारंभ
237. सूर्य : रवी, भास्कर, मित्र, आदित्य, सविता, अर्क, भानू, चंडांशु, दिनकर, दिनमनी, प्रभाकर, दिवाकर, सहस्त्रकर, सहस्त्ररश्मी, मार्तंड, वासरमनी
238. सेनापती : सेनानी, सेनानायक
239. सोने : सुवर्ण, कनक, कांचन, हिरण्य, हेम
240. हत्ती : गज, कुंजर, वारण, नाग
241. हरीण : मृग, कुरंग, सारंग
242. हात : हस्त, कर, पाणी, भुज, बाहू
243. ह्दय : अंतःकरण, अंतर
244. होडी : नाव, नौका, तर
245. क्षेम : कल्याण, हित, कुशल
246. ज्ञाता : सुज्ञ, शहाणा, जाणणारा, तज्ज्ञ, ज्ञानी
247. अपराध : गुन्हा
248. अग्नी : आग, अनल, पावक, विस्तव
249. अत्याचार : अन्याय, जुलूम
250. अचल : स्थिर, शांत, पर्वत

समानार्थी शब्द मराठी

251. अपाय : त्रास, इजा
252. अमृत : पियुष, सुधा, संजीवनी
253. अवचित : एकदम, अचानक
254. आई : माता, जननी, माऊली, माय, मातोश्री, जन्मदात्री
255. आरसा : दर्पण
256. आकाश : गगन, नभ, अंबर, व्योम, ख, आभाळ
257. आयुष्य : जीवन
258. आनंद : हर्ष, मोद, तोष, आमोद
259. अंतरिक्ष : अवकाश
260. इहलोक : मृत्यूलोक
261. इशारा : सूचना, खून
262. उणीव : कमतरता, न्यून, न्यूनता
263. उपवन : बगीचा, बाग, उद्यान, वाटिका
264. उदर : पोट
265. कष्ट : मेहनत
266. करमणूक : मनोरंजन
267. कट : कारस्थान
268. अमित : असंख्य, अगणित, अपार
269. कठोर : निर्दय
270. कनक : सोने, कांचन, हेम
271. कमळ : पंकज, अंबुज, राजीव, पुष्कर, पदम, सरोज, कुमुदिनी
272. काठ : तिर, किनारा, तट
273. कान : कर्ण, श्रवण, श्रोत्र
274. कावळा : काक, एकाक्ष, वायस
275. काष्ठ : लाकूड
276. किल्ला : गड, तट, दुर्ग
277. किमया : जादू, चमत्कार
278. कुटी : झोपडी
279. कृपण : कंजूष, चिकू
280. कृश : हडकूळा
281. खडक : दगड, पाषाण
282. गवई : गायक
283. ग्रंथ : पुस्तक
284. गनीम : शत्रू, अरी
285. गरुड : खगेंद्र, द्विजराज, वैनतेय
286. गृहिणी : घरधनिन
287. गाणे : गीत
288. गाय : धेनु, गो, गोमाता
289. गोष्ट : कथा, कहाणी
290. गौरव : सत्कार
291. गंध : वास, परिमळ
292. घर : सदन, गृह, निवास, भवन, गेह, आलय, निकेतन
293. घोडा : हय, तुरग, वारू
294. चेहरा : तोंड, मुख, वदन
295. छंद : नाद, आवड
296. छिद्र : भोक
297. जरा : म्हातारपण
298. जयघोष : जयजयकार
299. जिन्नस : पदार्थ
300. जिव्हाळा : माया, प्रेम, ममता

Marathi synonyms list

301. जीर्ण : जुने
302. ज्येष्ठ : मोठा, वरिष्ठ
303.  गर्व : अहंकार, ताण
304. झुंबड : गर्दी, रीघ, थवा
305. झुंज : लढा, संग्राम, संघर्ष
306. झेंडा : ध्वज, निशाण, पताका
307. झोका : हिंदोळा
308. टंचाई : कमतरता
309. ठसा : खुण
310. ठग : लुटारू
311. ठक : लबाड
312. ठेकेदार : कंत्रादार, मक्तेदार
313. तरुण : जवान, युवक
314. तरु : वृक्ष, झाड
315. तारे : तारका, चांदण्या, नक्षत्रे
316. तारू : जहाज, गलबत
317. तिमिर : अंधार, काळोख
318. तृषा : तहान, लालसा
319. तृण : गवत
320. तुरुंग : कारागृह, कैदखाना, बंदीखाना
321. थंड : शीत, गार, शीतल
322. थवा : समुदाय, घोळका, गट, चमू, जमाव
323. दंत : दात
324. दंडवत : नमस्कार
325. दास : चाकर, नोकर
326. दारा : बायको, पत्नी
327. दानव : राक्षस, दैत्य, असुर
328. दागिना : अलंकार, भूषण
329. दिन : दिवस
330. दीन : गरीब
331. दुजा : दुसरा
332. दुनिया : जग
333. दुर्दशा : दुरवस्था दु : स्थिती
334. दुर्धर : कठीण, गहन
335. देव : सूर, ईश्वर, ईश, परमेश
336. दैन्य : दारिद्र्य
337. धरती : धरणी, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, मही, भूमी, क्षोणी, धरित्री, अवनी, रसा
338. धवल : पांढरे, शुभ्र
339. धनुष्य : चाप, कोदंड, धनु, तीरकमठा
340. धन : पैसा, संपत्ती, द्रव्य, वित्त, संपदा
341. नगर : शहर, पूर, पुरी
342. नजराणा : भेट, उपहार
343. नवनीत : लोणी
344. नदी : सरिता, तटिनी, जीवनदायिनी
345. नृप : राजा, भूप, भूपती, भूपाळ, नरेश, महिपती
346. नाथ : धनी, स्वामी
347. नारळ : श्रीफळ, नारियल
348. निर्जन : ओसाड
349. निरझर : झरा
350. निर्मळ : स्वच्छ
351. नीच : तुच्छ, अधम, चांडाळ
352. नेता : नायक, पुढारी
353. नौदल : आरमार
354. पशु : प्राणी, जनावर, श्वापद
355. पती : नवरा, भ्रतार
356. पर्वत : नग, अद्री, गिरी, अचल, शैल
357. परिमल : सुवास, सुगंध
358. पाणी : जल, पय, उदक, वारी, निर, सलील, जीवन
359. पारंगत : निपुण, तरबेज
360. पान : पर्ण, पत्र, पल्लव
361. पोपट : राघू, रावा, शुक्र, किर
362. पंक : चिखल
363. पंक्ती : रांग, ओळ, पंगत
364. पंडित : शास्त्री, विदवान, बुद्धिमान
365. प्रकाश : उजेड, तेज
366. प्रजा : लोक, रयत, जनता
367. प्रपंच : संसार
368. प्रतीक : चिन्ह, खूण
369. प्रताप : पराक्रम, शौर्य
370. प्राचीन : पूर्वीचा, पुरातन, जुनाट
371. प्रात : काळ : सकाळ, उषा, पहाट
372. प्रेम : माया, लोभ, स्नेह
373. फुल : पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम
374. बहर : हंगाम, सुगी
375. बक : बगळा
376. बाप : वडील, पिता, जनक, जन्मदाता, तात
377. बांधेसूद : रेखीव, सुडौल
378. बेढव : बेडौल
379. बैल : वृषभ, पोळ, खोड
380. बंधन : निर्बंध, मर्यादा
381. बंधु : भाऊ, भ्राता
382. ब्रीद : बाणा, प्रतीक्षा
383. भगिनी : बहीण
384. भरवसा : विश्वास, खात्री
385. भार : ओझे
386. भान : शुद्ध, जागृती
387. भाऊबंद : नातेवाईक, आप्त, सगेसोयरे
388. भुंगा : भ्रमर, भृंग, अली, मिलिंद
389. भु : जमीन, धरा, भूमी, धरणी, धरित्री
390. भेद : फरक, भिन्नता
391. भेकड : भित्रा, भ्याड, भिरु
392. महिमा : थोरवी, मोठेपणा, महात्म्य
393. मनसुबा : बेत, विचार
394. मकरंद : मध
395. मलूल : निस्तेज
396. मंदिर : देऊळ, देवालय
397. मयूर : मोर
398. मत्सर : द्वेष, असूया
399. मार्ग : रस्ता, वाट, पथ, सडक
400. मानव : मनुष्य, माणूस, नर, मनुज
401. मित्र : दोस्त, सवंगडी, साथीदार, सोबती, स्नेही
402. मुलामा : लेप
403. मुलगा : सूत, पुत्र, तनय, नंदन, लेक, तोक
404. मुलगी : तनया, दुहीता, कन्या, तनुजा, लेक, सुता, पुत्री, आत्मजा
405. मूषक : उंदीर
406. मेष : मेंढा
407. मोहिनी : भुरळ
408. मौज : मजा, गंमत
409. मंगळ : पवित्र
410. याचक : भिकारी
411. यातना : दुःख , वेदना
412. यान : अंतराळवाहन
413. युवती : तरुणी
414. रात्र : रजनी, यामिनी, निशा, रात
415. रुक्ष : कोरडे, निरस
416. रोष : राग
417. रंक : गरीब
418. लढा : लढाई, संघर्ष
419. लाज : शरम, भीड
420. लाडका : आवडता
421. लावण्य : सौंदर्य
422. वर : नवरा, पती, भ्रतार
423. वंदन : नमस्कार, प्रणाम, नमन, अभिवादन, प्रणिपात
424. वर्षा : पाऊस, पावसाळा
425. वचक : धाक, दरारा
426. वत्स्य : वासरु, बालक
427. वारा : वायू, वात , अनिल, मरुत, पवन, समीर
428. वासना : इच्छा
429. वाली : रक्षणकर्ता, कैवारी
430. वायदा : करार
431. विलंब : उशीर
432. विमल : निष्कलंक, निर्मळ
433. विवंचना : काळजी, चिंता
434. विद्रुप : कुरूप
435. विनय : नम्रता
436. विस्तृत : विशाल, विस्तीर्ण
437. विस्मय : आश्चर्य, नवल
438. विलग : सुटे, अलग
439. विषण : खिन्न, कष्टी
440. वीज : चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता
441. वेष : पोशाख
442. व्यथा : दुःख
443. व्रण : खूण, क्षत
444. व्याकुळ : दुःखी, कासाविस
445. शव : प्रेत
446. शक्ती : बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा
447. शर : बाण, तिर, सायक
448. शत्रू : अरी, रिपू, वैरी
449. शेज : बिछाना, अंथरूण, शय्या
450. शिकारी : पारधी
451. शिक्षक : गुरुजी, गुरू, मास्तर
452. शीघ्र : जलद
453. शीण : थकवा
454. शिकस्त : पराकाष्ठा
455. सज्जन : संत
456. समाधान : आनंद, संतोष
457. समुद्र : सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी
458. समय : वेळ
459. साप : सर्प, भुजंग, अहि
460. संहार : नाश, विनाश, सर्वनाश, विध्वंस
461. स्वच्छ : नीट, निर्मळ, साफ
462. स्तुती : प्रशंसा, कौतुक
463. साधू : संन्यासी
464. साथ : सोबत, संगत
465. सुगम : सुलभ, सोपा, सुकर
466. सुंदर : सुरेख, छान, देखणे
467. सीमा : वेस, मर्यादा, शिव
468. सेवक : दास, नौकर
469. सैन्य : फौज, दल
470. संघ : गट, चमू, समूह
471. संशोधक : शास्त्रज्ञ
472. संदेश : निरोप
473. संकल्प : बेत, मनसुबा
474. स्वामी : मालक
475. स्वेद : घाम, घर्म
476. सूर्य : रवी, भास्कर, भानू, आदित्य, दिनकर, दिनमनी, सविता, वासरमनी, मार्तंड, मित्र
477. संग्राम : युद्ध, समर, संगर, लढाई
478. संशय : शंका
479. सिंह : वनराज, केसरी, मृगेंद्र
480. स्त्री : महिला, वनिता, ललना, कामिनी
481. हताश : निराश
482. हरीण : मृग, सारंग, कुरंग
483. हत्ती : गज, कुंजर
484. हात : कर, हस्त, पाणी, भुजा, बाहू
485. हिम : बर्फ
486. हिंमत : धैर्य, धाडस
487. हुशार : चतुर, चाणाक्ष
488. होडी : नाव, नौका, तर
489. क्षत : जखम, व्रण, इजा
490. क्षमा : माफी
491. क्षय : झीज, ऱ्हास
492. क्षीण : अशक्त
493. क्षीर : दूध
494. क्षुधा : भूक
495. क्षेम : कल्याण, हित, कुशल
496. क्षोभ : क्रोध
497. अगत्य : आस्था
498. अग्रज : आधी जन्मलेला
499. अग्रपूजा : पहिली पूजा
500. अग्र : टोक
501. अकल्पित : एकाएकी घडणारे
502. आकालीन : अयोग्य वेळचे
503. अखंडित : सतत चालणारे
504. अगम्य : न समजू शकणारे
505. अंडज : पक्षी
506. अधर : ओठ, ओष्ट
507. अध्ययन : शिकणे
508. अध्यापन : शिकवणे
509. अंतिम : शेवटचे
510. अनुग्रह : कृपा
511. अनुज : नंतर जन्मलेला
512. अनरुत : खोटे
513. अतिथी : पाहुणा
514. अभ्युदय : भरभराट
515. अवतरण : खाली येणे
516. अधनय्य : अजाण
517. अस्थीपंजर : हाडांचा सापळा
518. अहंकार : गर्व
519. अहर्निश : रात्रंदिवस
520. अक्षय : नाश न पावणारे
521. आगमन : येणे
522. आगामी : येणारे
523. आयुध : शस्त्र
524. आराधना : प्रार्थना
525. आरोहण : वर चढणे
526. आला : निरबंध
527. इडपीडा : सर्व प्रकारचा त्रास
528. इतराजी : गैरमर्जी
529. इशारा : सूचना
530. इष्ट : इच्छित
531. उत्सव : समारंभ
532. उद्यम : उद्योग
533. उपजत : जन्मापासून
534. उपद्व्याप =नखटाटोप
535. उद्युक्त : तयार
536. उपासक=भक्ती करणारा
537. उपासना : भक्ती
538. उपांत्य : शेवटच्याच्या आधीचा
539. उपेक्षा : दुर्लक्ष
540. उबग : वीट
541. उसंत : विश्रांती
542. एकाग्रता : एकातानता
543. एकमेव : एकच एक
544. एतद्देशीय : या देशाचा
545. ओज : तेजस्वीपणा
546. ओनामा : सुरूवात
547. ओतप्रोत : सर्व बाजूंनी पूर्ण
548. औपचारिक : शिष्टाचार म्हणून केलेले कार्य
549. कटी : कंबर
550. कटु : कडू
551. कणव : दया
552. कर्मठ : अतिशय धर्मशील
553. कलंक : डाग
554. कल्पतरू : इच्छित गोष्ट देणारा वृक्ष
555. कावडीचुंबक : अतिशय कंजूस
556. कशिदा : भरतकाम
557. कसब : कौशल्य
558. कवळ : घास
559. कामधेनू : इच्छित वस्तू देणारी गाय
560. कामना : इच्छा
561. कारा : तुरंत
562. अमृत : सुधा, पीयूष, अपार
563. किंकर : दास
564. अरण्य : रान, कानन, वन, विपीन
565. कुकर्म : वाईट काम
566. कुटीर: झोपडी, कुटी
567. कुरबुर : कुरकुर
568. कुशल : पटाईत, क्षेम
569. कुमक : मदत
570. कुठार : कुऱ्हाड
571. कूजन : पक्षाचे गाणे
572. कूर्म : कासव
573. कंनडुक : चेंडू
574. खडग : तलवार
575. गवाक्ष : खिडकी
576. गहन : कळण्यास कठीण
577. गूढ : गुप्त गोष्ट
578. ग्रस्त : त्रासलेला
579. ग्राम : गाव
580. बरकत : भरभराट
581. मोरणी : लांडोर
582. अर्जुन : पार्थ, धनंजय, फाल्गुन
583. करूणा : दया
584. दिन : गरीब
585. स्फूर्ती : प्रेरणा
586. अश्व : घोडा, हय, तुरग, वारू, वाजी
587. चक्र : चाक
588. वाणी : भाषा,बोल
589. अही : सर्प, साप, भुजंग, व्याल
590. जंगल : रान
591. लांब : दूर
592. नृत्य : नाच
593. चंद्र : इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू
594. घर : सदन, भवन, गृह, गेह, आलंय
595. आंदोलन : चळवळ
596. शाहिद : हुतात्मा
597. अनल : अग्नी, विस्तव: पावक, वन्ही
598. अभिनय : हावभाव, अंगविक्षेप
599. अभिनेता : नट
600. अभियान : मोहीम

विद्यार्थीमित्रांनो Synonyms Words In Marathi च्या या लेखात मी 600 हुन अधिक Samanarthi shabd in Marathi चा संग्रह तुमच्या सोबत शेअर केलेला आहे. मला अशा आहे तुम्हाला या लेखाचा फायदा होईल.

हे देखील वाचा

Opposite Words In Marathi

One word substitution In Marathi

Hello Friends My name is Rohit Mhatre, A Writer, Teacher and GK Expert. I have completed my B.Tech in Information Technology. I have been teaching since 6 years. So I am just trying to share my experience using Gk in Marathi website. If you are preparing for Maharashtra Bharti Exam then you will get all the information required to clear all these Exams.

10 thoughts on “[600+] Synonyms Words In Marathi | Synonyms in Marathi | समानार्थी शब्द मराठी”

    • विधी :- कायदा कायद्यातील कलम.
      विधी :- रीत, कार्यप्रणाली ,कार्यपद्धती..

      Reply

Leave a Comment