शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द | One word substitution In Marathi

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द मराठी | Shabd samuh badal ek shabd

One word substitution In Marathi: मित्रांनो Shabd samuh badal ek shabd च्या या लेखात मी तुमच्या साठी शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द मराठी मध्ये चा एक छान असा संग्रह तयार केला आहे, त्यामुळे जर तुम्ही भरती परीक्षा किव्हा इतर कोणत्याही परीक्षेची तयारी करत असाल तर या One word substitution In Marathi लेखाचा तुम्हाला खूप फायदा होईल. त्यामुळे या लेखात दिलेले सर्व शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द वाचून नक्की जा.

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द म्हणजे काय? । Shabd samuh badal ek shabd mhanje kay?

विद्यार्थीमित्रांनो अनेक शब्दांनी शब्दसमूह तयार होतो हे तुम्हाला माहिती असेल आणि या अशा शब्दसमूहातून जो अर्थ तयार होतो त्या अर्थासाठी मराठी मधील एकच शब्ध वापरणे म्हणजेच शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द.

१) ज्याचा थांग लागत नाही असे – अथांग

२) देव आहे असे मानणारा – आस्तिक 

३) ‘भले होवो’ अशी मंगल कामना – आशीर्वाद 

४) दक्षिण सामुद्राजवळच्या सेतूपासून हिमालयापर्यत – आसेतुहिमाचल 

५) अग्नीची पूजा करणारा – अग्नीपूजक 

६) मोजता येणार नाही इतके – असंख्य ,अमाप 

७) जयचा कधीच विसर पडत नाही असा – अविस्मरणीय 

८) अन्नदान करणारा – अन्नदाता 

९) खूप दानधर्म करणारा – दानशूर 

१०) जिवाला जीव देणारा- जिवलग 

११) जाणून घेण्याची इच्छा असणारा – जिज्ञासू 

१२) दुसऱ्याचे दुःख पाहून कळवळणारा – कनवाळू 

१३) कामाची टाळाटाळ करणारा – कामचुकार 

१४) धर्मस्थान करणारा – धर्मसंस्थापक 

१५) देशासाठी झटणारा – देशभक्त ,देशभक्ती 

१६) कोणत्याच पक्षाची बाजू न घेता न्याय देणारा – निष्पक्षपाती 

१७) हट्टीपणा करणारा – दुराग्रही 

१८) ईश्वराचे अस्तित्व न मानणारा – नास्तिक 

१९) दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा – परावलंबी 

२०) जुन्या मातांना चिकटून राहणारा – पुराणमतवादी ,सनातनी 

२१) नवीन मते स्वीकारणारा – पुरोगामी 

२२) दुष्काळात सापडलेले – दुष्काळग्रस्त

२३) थोडक्यात समाधान मानणारा – अल्पसंतुस्ट 

२४) अनेक गोष्टीत एकाच वेळी लक्ष ठेवणारा – अष्टावधानी 

२५) एखाद्या संस्थेची स्थापना करणारा – संस्थापक 

shabd samuh badal ek shabd in marathi

२६) सेवा करणारा – सेवक 

२७) सत्यासाठी झगडणारा – सत्याग्रही 

२८) एकाच काळातील – समकालीन 

२९) शभंर वर्षे आयुष्य जगणारा – शतायुषी 

३०) स्वतःचे काम स्वतःच करणारा – स्वावलंबी

३१) स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे खैरपणे वागणारा – स्वच्छदी 

३२) श्रम करून जीवन जगणारा – श्रमिक 

३३) दुसऱ्याचे भाषण ऐकणारा – श्रोता 

३४) श्रद्धा देऊन वागणारा – श्रद्धाळू 

३५) वाट दाखविणारा – वाटाड्या 

३६) देशासाठी प्राण अर्पण करणारा – हुतात्मा 

३७) स्वतःच्या हिताचा त्याग करणारा – स्वार्थत्यागी 

३८) क्षमा करणारी वृत्ती असणारा – क्षमाशील 

३९) सभेत धीटपणे भाषण करणारा- सभाधीट 

४०) शत्रूकडील बातमी काढून आणणारा – हेर 

४१) हातात चक्र असलेला – चक्रपाणी 

४२) विशिष्ट ध्येय समोर ठेवून वागणारा – ध्येयनिष्ठ 

४३) दैवावर हवाला ठेवून वागणारा – दैववादी 

४४) जगाचा स्वामी – जगन्नाथ 

४५) श्रम न करता खाणारा – ऐतखाऊ 

४६) केलेल्या उपकाराची जाणीव ठेवणारा – कृतज्ञ 

४७) केलेल्या उपकाराची जाणीव न ठेवणारा- कृतघ्न 

४८) कलेची आवड असणारा – कलाप्रेमी 

४९) दुसऱ्याच्या मनातले जाणणारा – मनकवडा 

५०) दगडावर कोरीव काम करून मूर्ती बनविणारा – मूर्तिकार 

Shabd samuh in marathi

५१) उदयाला येत असणारा – उद्योमुख 

५२) अस्वलाचा खेळ खेळणारा – दरवेशी 

५३) चार रस्ते एकत्र येतात ती जागा – चौक ,चव्हाटा 

५४) तीन रस्ते एकत्र येतात ती जागा – तिठा 

५५) गावच्या न्यायनिवड्याची जागा – चावडी 

५६) आकाशात गमन करणारा – खग 

५७) पाण्यात राहणारे प्राणी – जलचर 

५८) न टाळता येणारे – अटळ 

५९) कधीही मरण नसणारे – अमर 

६०) ज्याची कशाशी तुलना करता येणार नाही आसे – अतुलनीय 

६१) आवरता येणार  नाही असे – अनावर 

६२) वर्णन करता येणार नाही असे – अवर्णनीय 

६३) कधीही ज्याचं नाश नाही होत ते – अविनाशी 

६४) किल्याच्या भोवती बांधलेली भिंत – तट 

६५) मनात इच्छिलेले देणारा मणी – चिंतामणी 

६६) इच्छिलेली वस्तू देणारा काल्पनिक वृक्ष – कल्पवृक्ष 

६७) कोणत्याही क्षेत्रात एकाएकी घडून येणार मोठा बदल – क्रांती 

६८) हळूहळू घडून येणारा बदल – उत्क्राती 

६९) धान्य साठविण्याची जागा – कोठार 

७०) दोनदा जन्मलेला – व्दिज

७१) कार्य करणारी जागा – कर्मभूमी 

७२) कसलाही लोभ नसलेला – निर्लोभी 

७३) वाटसरूंना राहुटीसाठी धर्मार्थ बांधलेली इमारत – धर्मशाळा 

७४) तीन महिन्यांनी प्रसिध्द होणारे – त्रैमासिक 

७५) पंधरा दिवसांनी प्रसिध्द होणारे – पाक्षिक 

७६) राजाची स्तुती करणारा – भाट 

७७)  जणांचा कारभार – बारभाई 

७८) मृत्यूवर विजय मिळवणारा – मृत्युजंय 

७९) मोजकेच बोलणारा – मितभाषी 

८०) मोजकेच आहार घेणारा – मिताहारी 

८१) ज्याला खूप माहित आहे आसा – बहुश्रुत 

८२) आईवडील  नसलेला – पोरका 

८३) न्यायाच्या बाबतीत कठोर असणारा – न्यायनिष्ठुर 

८४) पुरामुळे नुकसान झालेले लोक – पूरग्रस्त 

८५) पाणी मिळवण्याची केलेली फुकट सोय – पाणपोई 

८६) मुद्याला धरून असलेले – मुद्देसूद 

८७) शेजाऱ्यांशी वागण्याचर कर्तव्य – शेजारधर्म 

८८) बोधपर वचन – सुभाषित 

८९) लोकांना आवडणारा – लोकप्रिय 

९०) संकटाचे निवारण करणारा – विघ्न्ह्रर्ता 

९१) वर्षाने प्रसिध्द होणारे – वार्षिक 

९२) स्वतःशी केलेले भाषण – स्वागत 

९३) राजाचे बसवायचे आसन – सिहासन 

९४) आपल्याच देशात तयार  झालेली – स्वदेशी 

९५) मोजक्या शब्दात सांगितलेले तत्त्व – सूत्र 

९६) हृदयाला जाऊन भिडणारे – हृदयंगम 

९७) क्षणात नष्ट होणारे – क्षणभंगुर 

९८) दोन नद्या एकत्र मिळवण्याचे ठिकाण – संगम 

९९) दगडावर कोरलेले लेख – शिलालेख

१००) जेथे आकाश जमिनीला टेकल्यासारखे दिसते ते ठिकाण – क्षितिज  

Shabd Samuhabadal Ek Shabd

101) कष्ट करून जगणारा – श्रमजीवी

102) कमी आयुष्य असणारा – अल्पायुषी

103) कर्तव्य तत्परतेने पार पडणारा – कर्तव्यदक्ष

104) कापड विणणारा – विणकर

105) कादंबरी लिहिणारा लेखक – कादंबरीकार

106) कविता करणारी – कवयित्री

107) केवळ स्वतःचाच फायदा करू पाहणारा – स्वार्थी

108) कैदी ठेवण्याची जागा – तुरुंग

109) सूर्य मावळण्याची घटना – सूर्यास्त

110) ज्याला कधी म्हातारपण येत नाही असा – वजर

111) ठरावीक काळाच्या अंतराने प्रकाशित होणारे – नियतकालिक

112) लाज नाही असा – निर्लज्ज

113) वाद्य वाजवणारा – वादक

114) वाडवडिलांनी मिळवलेली – वडिलोपार्जित

115) स्वतःचा स्वार्थ न पाहणारा – निःस्वार्थी

116) संकटे दूर करणारा – विघ्नहर्ता

117) सूर्य उगवण्याची घटना – सूर्योदय

118) शोध लावणारा – संशोधक

119) श्रमांवर जगणारा – श्रमजीवी

120) सतत काम करणारा – दिर्घोद्योगी

121) सर्व इच्छा पूर्ण करणारी गाय – कामधेनू

122) स्वर्गातील इंद्राची बाग – नंदनवन

123) ऐकायला येत नाही असा – बहिरा

124) ऐकायला व बोलायला येत नाही असा – मूकबधीर

125) कथा सांगणारा – कथेकरी

126) कधीही जिंकला न जाणारा – अजिंक्य

127) कपडे धुण्याचे काम करणारा – धोबी

128) कपडे शिवण्याचे काम करणारा – शिंपी

129) खूप आयुष्य असणारा – दीर्घायुषी

130) खूप पाऊस पडणे – अतिवृष्टी

131) गुरे राखणारा – गुराखी

132) घरदार नष्ट झाले आहे असा – निर्वासित

133) घरापुढील मोकळी जागा – अंगण

134) घरे बांधणारा – गवंडी

135) चांदण्या रात्रीचा पंधरवडा – शुक्लपक्ष

136) चित्रे काढणारा – चित्रकार

137) जमिनीवर राहणारे प्राणी – भूचर

138) जादूचे खेळ करून दाखवणारा – जादूगार

139) जे प्रत्यक्षात नाही ते आहे असे भासणे – आभास

140) जेथे वस्तू विकल्या जातात ती जागा – दुकान

141) ज्याला एकही शत्रू नाही असा – अजातशत्रू

142) ज्याला आईवडील नाहीत असा – अनाथ, पोरका

143) लग्नासाठी जमलेले लोक – वर्हाडी

144) लहानांपासून वृद्ध माणसांपर्यंत – आबालवृद्ध

145) लाकूडकाम दरणारा – सुतार

146) अनेक गुरांचा समूह – कळप

147) अनेक फळांचा समूह – घोस

148) अनेक फुलांचा समूह – गुच्छ

149) अनेक माणसांचा समूह – जमाव

150) अंग चोरून काम करणारा – अंगचोर

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द मराठी

151) उंचावरून पडणारा पाण्याचा प्रवाह – धबधबा

152) झाडांची निगा राखणारा – माळी

153) तिथी (दिवस, वेळ) न ठरवता (अचानक) आलेला – अतिथी

154) दगडावर मूर्ती घडवणारा – शिल्पकार

155) दररोज प्रसिद्ध होणारे – दैनिक

156) दर आठवड्याने प्रसिद्ध होणारे – साप्ताहिक

157) दर सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध होणारे – षण्मासिक

158) दारावरील पहारेकरी – द्वारपाल, दरवान

159) दुसर्यावर उपकार करणारा – परोपकारी

160) दूरदर्शनवर, आकाशवाणीवर बातम्या सांगणारा – वृत्तनिवेदक

161) देशाची सेवा करणारा – देशसेवक

162) देवापुढे सतत जळणारा दिवा – नंदादीप

163) नदीची सुरवात होते ती जागा – उगम

164) नाटकांत किंवा चित्रपटांत काम करणारा – अभिनेता

165) नेहमी घरात बसून राहणारा – घरकोंबडा

166) पाऊस अजिबात न पडणे – अवर्षण

167) पायात चपला वा बूट न घालता चालणारा – अनवाणी

168) पायापासून डोक्यापर्यंत – आपादमस्तक

169) पालन करणारा – पालक

170) पायी चालणारा – पादचारी

171) पूर्वी कधी घडले नाही असे – अभूतपूर्व, अपूर्व

172) फुकट भोजन मिळण्याचे ठिकाण – सदावर्त, अन्नछत्र

173) बसगाड्या थांबण्याची जागा – बसस्थानक

174) बातमी आणून देणारा/देणारी – वार्ताहर

175) बोलता येत नाही असा – मुका

176) भाषण करणारा – वक्ता

177) माकडाचा खेळ करणारा – मदारी

178) मातीची भांडी करणारा – कुंभार

179) रणांगणावर आलेले मरण – वीरमरण

180) रोग्यांची शुश्रुषा करणारी – परिचारिका

181) सोन्याचांदीचे दागिने करणारा – सोनार

182) हत्तीला काबूत ठेवणारा – माहूत

183) हाताच्या बोटात घालायचं दागिना – अंगठी

184) हिमालयापासून कन्याकुमारीपार्यंत होडी चालवणारा – नावाडी

185) अनेक केळ्यांचा समूह – घड

186) विमान चालवणारा – वैमानिक

187) व्याख्यान देणारा – व्याख्याता

188) शत्रूला सामील झालेला – फितूर

189) शेती करणारा – शेतकरी

हे देखील वाचा

Opposite Words In Marathi

Hello Friends My name is Rohit Mhatre, A Writer, Teacher and GK Expert. I have completed my B.Tech in Information Technology. I have been teaching since 6 years. So I am just trying to share my experience using Gk in Marathi website. If you are preparing for Maharashtra Bharti Exam then you will get all the information required to clear all these Exams.

11 thoughts on “शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द | One word substitution In Marathi”

  1. शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा
    देवाचे अस्तित्व मानणारा

    Reply

Leave a Comment