शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द | One word substitution In Marathi

१) ज्याचा थांग लागत नाही असे – अथांग

२) देव आहे असे मानणारा – आस्तिक 

३) ‘भले होवो’ अशी मंगल कामना – आशीर्वाद 

४) दक्षिण सामुद्राजवळच्या सेतूपासून हिमालयापर्यत – आसेतुहिमाचल 

५) अग्नीची पूजा करणारा – अग्नीपूजक 

६) मोजता येणार नाही इतके – असंख्य ,अमाप 

७) जयचा कधीच विसर पडत नाही असा – अविस्मरणीय 

८) अन्नदान करणारा – अन्नदाता 

९) खूप दानधर्म करणारा – दानशूर 

१०) जिवाला जीव देणारा- जिवलग 

११) जाणून घेण्याची इच्छा असणारा – जिज्ञासू 

१२) दुसऱ्याचे दुःख पाहून कळवळणारा – कनवाळू 

१३) कामाची टाळाटाळ करणारा – कामचुकार 

१४) धर्मस्थान करणारा – धर्मसंस्थापक 

१५) देशासाठी झटणारा – देशभक्त ,देशभक्ती 

१६) कोणत्याच पक्षाची बाजू न घेता न्याय देणारा – निष्पक्षपाती 

१७) हट्टीपणा करणारा – दुराग्रही 

१८) ईश्वराचे अस्तित्व न मानणारा – नास्तिक 

१९) दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा – परावलंबी 

२०) जुन्या मातांना चिकटून राहणारा – पुराणमतवादी ,सनातनी 

२१) नवीन मते स्वीकारणारा – पुरोगामी 

२२) दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा – परावलंबी

२३) थोडक्यात समाधान मानणारा – अल्पसंतुस्ट 

२४) अनेक गोष्टीत एकाच वेळी लक्ष ठेवणारा – अष्टावधानी 

२५) एखाद्या संस्थेची स्थापना करणारा – संस्थापक 

२६) सेवा करणारा – सेवक 

२७) सत्यासाठी झगडणारा – सत्याग्रही 

२८) एकाच काळातील – समकालीन 

२९) शभंर वर्षे आयुष्य जगणारा – शतायुषी 

३०) स्वतःचे काम स्वतःच करणारा – स्वावलंबी

३१) स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे खैरपणे वागणारा – स्वच्छदी 

३२) श्रम करून जीवन जगणारा – श्रमिक 

३३) दुसऱ्याचे भाषण ऐकणारा – श्रोता 

३४) श्रद्धा देऊन वागणारा – श्रद्धाळू 

३५) वाट दाखविणारा – वाटाड्या 

३६) देशासाठी प्राण अर्पण करणारा – हुतात्मा 

३७) स्वतःच्या हिताचा त्याग करणारा – स्वार्थत्यागी 

३८) क्षमा करणारी वृत्ती असणारा – क्षमाशील 

३९) सभेत धीटपणे भाषण करणारा- सभाधीट 

४०) शत्रूकडील बातमी काढून आणणारा – हेर 

४१) हातात चक्र असलेला – चक्रपाणी 

४२) विशिष्ट ध्येय समोर ठेवून वागणारा – ध्येयनिष्ठ 

४३) दैवावर हवाला ठेवून वागणारा – दैववादी 

४४) जगाचा स्वामी – जगन्नाथ 

४५) श्रम न करता खाणारा – ऐतखाऊ 

४६) केलेल्या उपकाराची जाणीव ठेवणारा – कृतज्ञ 

४७) केलेल्या उपकाराची जाणीव न ठेवणारा- कृतघ्न 

४८) कलेची आवड असणारा – कलाप्रेमी 

४९) दुसऱ्याच्या मनातले जाणणारा – मनकवडा 

५०) दगडावर कोरीव काम करून मूर्ती बनविणारा – मूर्तिकार 

५१) उदयाला येत असणारा – उद्योमुख 

५२) अस्वलाचा खेळ खेळणारा – दरवेशी 

५३) चार रस्ते एकत्र येतात ती जागा – चौक ,चव्हाटा 

५४) तीन रस्ते एकत्र येतात ती जागा – तिठा 

५५) गावच्या न्यायनिवड्याची जागा – चावडी 

५६) आकाशात गमन करणारा – खग 

५७) पाण्यात राहणारे प्राणी – जलचर 

५८) न टाळता येणारे – अटळ 

५९) कधीही मरण नसणारे – अमर 

६०) ज्याची कशाशी तुलना करता येणार नाही आसे – अतुलनीय 

६१) आवरता येणार  नाही असे – अनावर 

६२) वर्णन करता येणार नाही असे – अवर्णनीय 

६३) कधीही ज्याचं नाश नाही होत ते – अविनाशी 

६४) किल्याच्या भोवती बांधलेली भिंत – तट 

६५) मनात इच्छिलेले देणारा मणी – चिंतामणी 

६६) इच्छिलेली वस्तू देणारा काल्पनिक वृक्ष – कल्पवृक्ष 

६७) कोणत्याही क्षेत्रात एकाएकी घडून येणार मोठा बदल – क्रांती 

६८) हळूहळू घडून येणारा बदल – उत्क्राती 

६९) धान्य साठविण्याची जागा – कोठार 

७०) दोनदा जन्मलेला – व्दिज

७१) कार्य करणारी जागा – कर्मभूमी 

७२) कसलाही लोभ नसलेला – निर्लोभी 

७३) वाटसरूंना राहुटीसाठी धर्मार्थ बांधलेली इमारत – धर्मशाळा 

७४) तीन महिन्यांनी प्रसिध्द होणारे – त्रैमासिक 

७५) पंधरा दिवसांनी प्रसिध्द होणारे – पाक्षिक 

७६) राजाची स्तुती करणारा – भाट 

७७)  जणांचा कारभार – बारभाई 

७८) मृत्यूवर विजय मिळवणारा – मृत्युजंय 

७९) मोजकेच बोलणारा – मितभाषी 

८०) मोजकेच आहार घेणारा – मिताहारी 

८१) ज्याला खूप माहित आहे आसा – बहुश्रुत 

८२) आईवडील  नसलेला – पोरका 

८३) न्यायाच्या बाबतीत कठोर असणारा – न्यायनिष्ठुर 

८४) पुरामुळे नुकसान झालेले लोक – पूरग्रस्त 

८५) पाणी मिळवण्याची केलेली फुकट सोय – पाणपोई 

८६) मुद्याला धरून असलेले – मुद्देसूद 

८७) शेजाऱ्यांशी वागण्याचर कर्तव्य – शेजारधर्म 

८८) बोधपर वचन – सुभाषित 

८९) लोकांना आवडणारा – लोकप्रिय 

९०) संकटाचे निवारण करणारा – विघ्न्ह्रर्ता 

९१) वर्षाने प्रसिध्द होणारे – वार्षिक 

९२) स्वतःशी केलेले भाषण – स्वागत 

९३) राजाचे बसवायचे आसन – सिहासन 

९४) आपल्याच देशात तयार  झालेली – स्वदेशी 

९५) मोजक्या शब्दात सांगितलेले तत्त्व – सूत्र 

९६) हृदयाला जाऊन भिडणारे – हृदयंगम 

९७) क्षणात नष्ट होणारे – क्षणभंगुर 

९८) दोन नद्या एकत्र मिळवण्याचे ठिकाण – संगम 

९९) दगडावर कोरलेले लेख – शिलालेख

१००) जेथे आकाश जमिनीला टेकल्यासारखे दिसते ते ठिकाण – क्षितिज  

7 thoughts on “शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द | One word substitution In Marathi”

  1. शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा
    देवाचे अस्तित्व मानणारा

    Reply

Leave a Comment